Giełda Papierów Wartościowych w grudniu minionego roku poinformowała opinię publiczną o prowadzonych pracach nad kolejnymi regulacjami, które powinny przyczynić się do poprawy przejrzystości spółek notowanych na rynku NewConnect. Pomimo iż alternatywny do rynku regulowanego system obrotu nie jest przeciążony przepisami ani szerokim spektrum szczególnych przypadków raportów bieżących, emitenci ASO i tak mają problemy z ich przestrzeganiem.

Nie zawsze jednak zaniedbanie obowiązków informacyjnych jest wynikiem złych intencji zarządzających. Jak w takim przypadku postąpić – jak sporządzić korektę raportu i kiedy publikować raport wynikający z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Przykład:

Spółka ALFA SA opublikowała w dniu 20.05.2013 r. raportem nr 25/2013 „Raport roczny za 2012 rok” z błędnie sporządzoną tabelą z zestawieniem wybranych danych finansowych – zapomniano przeliczyć poszczególne pozycje z PLN na EUR. Ponieważ bezwzględnie nie ma możliwości usuwania raportów już opublikowanych, jedyną możliwością korekty jest publikacja raportu korygującego, który w przypadku ALFA SA będzie zatytułowany „Korekta raportu rocznego nr 25/2013 – Raport roczny za 2012 rok”.

W treści raportu należy wyjaśnić powód korekty oraz wpisać korygowaną treść w brzmieniu przed i po korekcie. W przypadku spółki ALFA SA, tj. braku kolumn z przeliczonym kursem, dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie nagłówków tabel przed i po zmianie.

Podstawa prawna nowego raportu pozostaje bez zmian, czyli § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Ważne, by nazwa załączanego poprawionego pliku również została uzupełniona o dopisek „korekta” np. ALFA_SA_Raport_roczny_2012_korekta.PDF, a na stronie tytułowej dopisana została data publikacji korekty. Kiedy publikujemy raport korygujący? Niezwłocznie po zauważeniu błędu lub zwróceniu pisemnej uwagi przez GPW, która analizuje zgodność raportów okresowych emitentów ASO z regulacjami.

Poza opublikowaniem raportu korygującego, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk (pkt 16a), w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego, a tym było nieprzeliczenie przez spółkę ALFA SA wybranych pozycji na walutę EUR, należy opublikować raport bieżący wyjaśniający zaistniałą sytuację. Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO (§ 4 ust. 3) doprecyzowuje zakres informacji, które należy podać:

  • przedstawić jaka zasada nie została zastosowana (w przypadku spółki ALFA naruszenie jest incydentalne),
  • jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady,
  • w jaki sposób spółka zamierza usunąć ew. skutki nie zastosowania danej zasady (tu: publikacja skorygowanego raportu) lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Do każdej z zasygnalizowanych kwestii należy się odnieść w myśl zasady „stosuj się do reguł lub wyjaśnij” (comply or explain). Spółka ALFA SA zatytułuje raport „Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego”, a w podstawie prawnej wskaże cytowany § 4 ust. 3.

Publikując w formularzu EBI raport korygujący, należy wybrać ten sam typ raportu, co korygowany, czyli w naszym przykładzie – typ raportu: roczny, natomiast raport dotyczący naruszenia zasad Dobrych Praktyk – typ raportu: bieżący.

Pomimo prostej ścieżki korygowania raportów ciągle zdarza się, że emitenci nieprawidłowo dokonują poprawek. Możliwym rozwiązaniem ograniczającym to ryzyko byłaby bezterminowa współpraca z Autoryzowanym Doradcą (jak to obowiązuje na londyńskim rynku AIM) albo coroczne obligatoryjne szkolenie kończone testem z wiedzy z obowiązków informacyjnych dla członków zarządów i operatorów EBI. Pomogłoby to uniknąć sytuacji, gdy doświadczony emitent popada w rutynę i nie dostosowuje nowej obowiązującej podstawy prawnej do treści raportu. W oczekiwaniu na efekty konsultacji rynkowych GPW, zachęcamy do lektury regulacji obowiązujących na NewConnect.

Autorem artykułu jest Aleksandra Wójcik

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Stosuj się do reguł lub wyjaśnij, czyli o sztuce przyznawania się do błędów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.