fbpx

Treść artykułu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję naboru wniosków w ramach konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do rozdysponowania dla przedsiębiorców jest tym razem ponad 1 mld zł.

Typy projektów

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty zakładające przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, bądź tylko prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być dodatkowo prace przedwdrożeniowe (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Wartość prac przedwdrożeniowych nie może stanowić jednak więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto dofinansowanie mogą uzyskać również inwestycje, których rezultatem są innowacje skierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi bądź poznawczymi).

Projekt musi się wpisywać w Krajową Inteligentną Specjalizację i być realizowany poza województwem mazowieckim. Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.

Rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz 70% wartości kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 1. wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług
 2. udzielenie licencji na korzystanie z praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę
 3. sprzedaż praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

Planowane wdrożenie wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP, w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Beneficjenci

 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania

 1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe
 • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe i do 50% na prace rozwojowe
 • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe i do 40% na prace rozwojowe
 • dla jednostki naukowej – do 100%
 1. Prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis
 • mikro-, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa – do 90%
 1. Prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • mikro-, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa – do 50%

Wartość dofinansowania

 • do 20 mln euro – gdy projekt obejmuje przede wszystkim badania przemysłowe
 • do 15 mln euro – gdy projekt obejmuje przede wszystkim eksperymentalne prace rozwojowe
 • do 200 000 euro – na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis
 • do 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP

Wartość projektu

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 mln euro

Alokacja

1 100 000 000 zł, w tym:

 • 50 000 000 zł – inwestycje, których rezultatem są innowacje skierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi bądź poznawczymi)
 • 1 050 000 000 zł – pozostałe projekty

Nabór wniosków

Konkurs podzielony jest na 3 rundy:

 • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2019 r.
 • od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane