Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe w branży gamingowej.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu, tj.:

  1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
  2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania
  3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji
  4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji
  5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
  6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier
  7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych  prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników) oraz koszty pośrednie związane z realizowanym projektem.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych, średnicy i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski, a także dla konsorcjów tych przedsiębiorstw.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 PLN.

Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach konkursu musi wynosić 400 tys. PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu nie może przekroczyć 20 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 05.05.2017 r. do 06.07.2017 r.

To już druga edycja tego konkursu. W ramach I konkursu wpłynęły 72 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 185 776 239,09 zł. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej oceny, 38 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania projektów zakwalifikowanych do dofinansowania to 115 823 997,68 zł.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach drugiej edycji konkursu GameINN

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.