fbpx

Treść artykułu

Inwestorzy częściej zatrzymują wypracowane w Polsce zyski, niż transferują je za granicę. W 2020 roku reinwestowały rekordowe 44 mld zł, czyli aż 52% dochodu.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Polska jest dla zagranicznych inwestorów dobrym miejscem do inwestowania. W 2020 roku zagraniczni inwestorzy przy pomocy działających w Polsce firm wypracowali 84 mld zł dochodu. Z tej kwoty aż 52% (44,2 mld zł) postanowili zatrzymać w Polsce i zainwestować je ponownie w rozwój swoich polskich oddziałów. To najwyższy wynik przynajmniej od 2003 roku, odkąd dostępne są porównywalne dane Narodowego Banku Polskiego. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu stopa reinwestycji sięgała zwykle około 25-40%.

Zagraniczny biznes jednocześnie coraz mniej chętnie wypłaca sobie wypracowany w Polsce dochód. W 2020 roku wytransferowali do innych krajów w formie dywidendy równowartość 32,5 mld zł, czyli 39% dochodów. Wartość nominalna jest najniższa od 5 lat, a procentowa – najniższa przynajmniej od 2003 roku, czyli w całej historii badania. Dla porównania, w latach 2010-2015 stopa dywidendy od dochodów zagranicznych inwestorów wynosiła 45-62%.

Jolanta Jackowiak

Partner, International Desk, Grant Thornton

W debacie publicznej krąży często opinia, że zagraniczni inwestorzy traktują polską gospodarkę i polskie oddziały instrumentalnie, tzn. „drenują” je finansowo, transferując wypracowany w Polsce dochód za granicę, aby finansować
spółki matki na rodzimych rynkach. Nasz raport jest kolejnym dowodem na to, że tak nie jest. Większość zagranicznych inwestorów traktuje polską gospodarkę bardzo poważnie i długoterminowo. Skala reinwestycji nie tylko systematycznie rośnie, ale wręcz znacząco wyprzedziła w ostatnim czasie skalę wypłacanych dywidend.

Pobierz raport „Reinwestycje zagraniczne w Polsce”

Zobacz prezentację

Sprawdź International desks Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane