Mimo ostatnich zawirowań na rynkach finansowych, polska waluta ma za sobą wyjątkowo spokojny okres. W 2014 r. kurs złotego był najbardziej stabilny od swojego upłynnienia w 2000 r.

Końcówka minionego roku przyniosła eksporterom, importerom i kredytobiorcom zadłużonym w walutach obcych sporą dawkę nerwów. W okresie świątecznym złoty gwałtownie stracił na wartości, sięgając najsłabszego poziomu od 2,5 roku.

Okazuje się jednak, że mimo tego jednorazowego wstrząsu, polski złoty ma za sobą wyjątkowo dobry rok. Jak wynika z analiz  Grant Thornton, amplituda wahań kursu EUR/PLN wyniosła w całym roku zaledwie 4,79 proc., czyli kurs wahał się w przedziale zaledwie 30 gr. To najmniejsze wahania od 2000 r., odkąd złoty został całkowicie upłynniony przez Narodowy Bank Polski. Dla porównania, w najbardziej rozchwianym dla złotego 2008 r. amplituda wahań wynosiła 23,47 proc. i wahania kursu sięgały 148 groszy.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający Grant Thornton

Co ciekawe, w mijającym roku złoty był bardziej stabilny nawet niż w latach 90., kiedy nie był walutą płynną, czyli kiedy bank centralny interwencjami na rynku stabilizował kurs. A przecież rok  2014 r. wcale nie był spokojnym okresem. Za granicą Polski toczyła się wojna, a Rosja i Unia Europejska nakładały nawzajem na siebie sankcje gospodarcze.

 

Czytaj więcej w najnowszym wydaniu „Purpurowego Kalkulatora GT”:

Czym jest Purpurowy Kalkulator?

To krótkie, skondensowane analizy poświęcone szeroko rozumianej tematyce gospodarczej. Będziemy pokazywać, jak zmienia się polska gospodarka, jak radzą sobie rodzime firmy i jakie są perspektywy dla koniunktury gospodarczej. Chcemy wychodzić  w naszych analizach od własnych, oryginalnych wyliczeń, a następnie opatrywać je komentarzami ekspertów i wnioskami. Zapraszamy do lektury, a także dyskusji na tematy, które poruszamy.