index_01Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji prestiżowego konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”. Wyzwania, którym musieli w 2013 roku sprostać dyrektorzy finansowi, wymagały od nich wyjątkowych umiejętności działania, często w niesprzyjającym otoczeniu ekonomicznym. Z inicjatywy ACCA, Euler Hermes oraz magazynu Forbes, wyróżnione zostaną osoby, które swoim profesjonalizmem, etyką i skutecznością w działaniu znacząco przyczyniły się do rozwoju oraz budowania wartości firmy.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:

  • „Małe i Średnie Firmy” (kryterium – obrót do 200 mln zł lub zatrudnienie do 250 osób)
  • „Duże Przedsiębiorstwa” (kryterium – obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób)

Dyrektora Finansowego Roku za dokonania w 2013 roku, wybierze Kapituła złożona z niezależnych ekspertów – osób zaufania publicznego. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie ankiet. Kapituła będzie analizowała informacje o osobach zgłoszonych i instytucjach, dla których pracują. Głównymi kryteriami oceny będą m.in.: osiągnięcia zawodowe, np. sukces przy restrukturyzacji, zarządzanie płynnością finansową i należnościami, doświadczenie we wspieraniu ekspansji firmy, kwalifikacje i wykształcenie, wkład w budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz etyka zawodowa. Wyniki dziewiątej edycji Konkursu zostaną ogłoszone 27 maja 2014 roku podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w warszawskim hotelu Sheraton. Nadzór audytorski nad przebiegiem Konkursu i pracami Kapituły sprawuje Grant Thornton. Nagroda „Dyrektor Finansowy Roku” stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży i od kilku lat towarzyszy jej cykl konferencji, których celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń, dyskusji merytorycznych osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 marca 2014 roku. Zdobądź tytuł „Dyrektor Finansowy Roku” – wypełnij ankietę zgłoszeniową na stronie.