Dyrektorzy finansowi nie obawiają się nowej polityki fiskalnej20.10.2017

CFO w Polsce czują na własnej skórze, że rząd zacieśnia politykę fiskalną. Ale jednocześnie akceptują te zmiany i się na nie godzą – wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes.

W ostatnich dwóch latach polski system podatkowy doświadczył istotnych zmian. Od początku obecnej kadencji parlamentu w życie weszło 45 ustaw podatkowych i 34 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące podatków. Wprowadzono tak ważne i daleko idące zmiany jak np. klauzula o unikaniu opodatkowania, obowiązek przekazywania jednolitego pliku kontrolnego podatku VAT czy odwrócony VAT w budownictwie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak te zmiany odbierane są przez działające w Polsce firmy. A ponieważ za poprawne rozliczanie podatków odpowiada w przedsiębiorstwie zwykle zespół finansowy, badaniem objęliśmy szefów tych zespołów – dyrektorów finansowych.

Co wynika z badania? Pierwszy wniosek jest taki, że polscy CFO dość wyraźnie dostrzegają zaostrzenie polityki fiskalnej przez rząd. 43 proc. dyrektorów finansowych zapytanych o to, jak w ostatnich 12 miesiącach zmieniła się praktyka urzędów skarbowych, odpowiedziało, że uległa ona zaostrzeniu, tymczasem żaden z ankietowanych nie odczuł złagodzenia. Pozostałe 57 proc. nie zauważyło zmian.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

W jakich obszarach – zdaniem CFO – zmiany były najbardziej widoczne?

Spośród dyrektorów, którzy dostrzegają zaostrzenie polityki fiskalnej, aż 66 proc. stwierdziło, że odbyło się to poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów podatkowych, natomiast 63 proc. wskazało na zwiększone wymagania sprawozdawcze. Kolejno 49 proc. i 45 proc. skarżyło się na zwiększoną częstotliwość oraz szczegółowość kontroli skarbowych. Najmniej, bo 16 proc. ankietowanych, odpowiedziało się, że organy skarbowe rzadziej niż dotąd wydają korzystne dla podatnika interpretacje podatkowe, a 15 proc. wskazało na rzadziej wydawane decyzje podatkowe.

Zapytaliśmy też dyrektorów finansowych o to, jak ostatnie zmiany w systemie podatkowym wpływają na działalność ich firm. Co ciekawe, większość ankietowanych (66 proc.) twierdzi, że zmiany nie mają wpływu na ich przedsiębiorstwo. Grupa CFO, która twierdzi, że zmiany utrudniają działalność, jest ponad dwukrotnie mniej liczba – odpowiada tak 32 proc. badanych. Dyrektorzy finansowi w znakomitej większości (82 proc. badanych) twierdzą też, że działania rządu są skuteczne, tzn. faktycznie przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego.

Dariusz Gałązka
Partner Grant Thornton

Wyniki badań są – co może zaskakiwać – potwierdzeniem zasadności działań podejmowanych przez Ministra Finansów, a może wręcz ich akceptacją. Z jednej strony to zapewne efekt dobrej aktualnie sytuacji gospodarczej w Polsce, która motywuje CFO do osiągania wzrostu przychodów, a nie przejmowaniem się nowymi obowiązkami podatkowymi. Z drugiej strony – co jest plusem – pokazuje zdolność podatników do szybkiego przystosowania się do nowego otoczenia prawno-podatkowego.

Cały raport:

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przedsiębiorcy rodzinni zdobyli zaufanie Polaków

Czytaj więcej →

Produkcja prawa w końcu spowolniła

Czytaj więcej →

Dyrektorzy finansowi w Polsce zamierzają(...)

Czytaj więcej →

Wzór uproszczonego sprawozdania CIT/TP

Czytaj więcej →

Firmom coraz mocniej brakuje rąk(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami