E-kontrole skarbowe jeszcze w tym roku15.03.2016

Ministerstwo Finansów przygotowuje urzędników i podatników do elektronicznych kontroli skarbowych. Dane do kontroli podatnicy będą zobowiązani przesyłać w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ministerstwo opublikowało struktury logiczne do takiego pliku (struktury JPK) oraz udzieliło odpowiedzi na pytania podatników. Niestety, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane (odpowiedzi MF).

Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych w formie ustandaryzowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) to działania organów skarbowych zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego.

Elektroniczne monitorowanie działania podatników

JPK umożliwi elektroniczne monitorowanie działania podatników i stanowić będzie nowe narzędzie komunikacji z podatnikami.

Ministerstwo przewiduje następujący efekt:

  • skrócenie czasu kontroli,
  • szybsza, automatyczna weryfikacja danych przez urzędników,
  • obniżenie kosztów kontroli,
  • sprawniejsze i skuteczniejsze ustalanie nieprawidłowości,
  • przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania, w szczególności w zakresie wyłudzeń VAT, karuzel podatkowych i przerzucania dochodów do rajów podatkowych.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Termin wprowadzenia JPK

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK zacznie obowiązywać od lipca 2016 r., ale w tym terminie obejmie  wyłącznie duże firmy, czyli takie, które zatrudniają powyżej 250 osób lub mają obrót powyżej 50 mln euro (ewentualnie sumę aktywów na poziomie 43 mln euro). Na temat podmiotów objętych JPK ekspert Grant Thornton wypowiada się w artykule opublikowanym w Dziennik Gazeta Prawna

Średni i mali podatnicy (w tym również osoby fizyczne) będę zobligowani do przesyłania danych w formie JPK od lipca 2018 r.

Przygotowanie się do nowych wymogów w zakresie przekazywania danych organom podatkowym w wielu przypadkach oznacza potrzebę implementacji zmian w systemach informatycznych i bazach danych. Dostawcy popularnych systemów deklarują, iż będą gotowi w ustawowych terminach do dostarczenia swoim klientom aktualizacji systemów czy nakładek umożliwiających generowanie JPK.

Ale nawet w takich przypadkach to każdy z podatników indywidualnie musi zweryfikować, czy ewidencjonuje dane wymagane przez JPK i dokonać koniecznych zmian w obiegu dokumentów, polityce podatkowej i zasadach księgowania obowiązujących w firmie.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Lt

 

Artykuły powiązane:

„Nie” dla zniesienia limitu składek(...)

Czytaj więcej →

Nowa matryca stawek VAT

Czytaj więcej →

Pensje w Polsce pół wieku(...)

Czytaj więcej →

Kiedy odliczyć VAT od usług(...)

Czytaj więcej →

Sposoby rozwiązywania stosunku pracy

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami