Niedokończony budynek w kosztach podatkowych16.06.2015

W ostatnim czasie NSA po raz kolejny potwierdził, że podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na sfinansowanie inwestycji, nawet w przypadku, gdy inwestycja nie została całkowicie zakończona. Ważne jest, aby choćby część budynku była zdatna do korzystania i uzyskała stosowne pozwolenie na użytkowanie. 

Amortyzacja oddanej części nieskończonego obiektu

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w branży hotelarskiej. Rozpoczął on budowę zespołu odnowy biologicznej z basenem i pomieszczeniami rekreacyjno-rozrywkowymi oraz centrum konferencyjnym wraz z przyłączami i instalacjami, inwestycja finansowana była kredytem bankowym. W pierwszej kolejności przedsiębiorca ukończył budowę centrum konferencyjnego. Ta cześć kompleksu była kompletna i zdatna do użytku i została na podstawie pozwolenia inspektora nadzoru budowlanego oddana do używania, mimo, że w pozostałej części obiektu wciąż trwały prace budowlane. Podatnik chciał rozpocząć amortyzację oddanej części obiektu, a także zaliczać do kosztów podatkowych odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji w części, w jakiej kredyt dotyczył centrum konferencyjnego. Fiskus z podatnikiem się nie zgodził, twierdząc, że amortyzacji można dokonywać dopiero po zakończeniu budowy. Na szczęście pozytywne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie wydał zarówno wojewódzki sąd administracyjny (wyrok z 23.10.2012 r., sygn. akt: I SA/Gd 871/12), jak i NSA (wyrok z 23.04.2015 r., sygn. akt: II FSK 541/13). W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania oznacza, że środek trwały zawiera wymagane elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, jest sprawny technicznie, a jeśli istnieją wymogi formalne, to także są one spełnione (np. wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku). Budynek przedsiębiorcy te warunki spełniał, zatem nie było podstaw do kwestionowania prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na budowę centrum.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Sądy podkreślały, że istotą amortyzacji jest zwrot nakładów poniesionych przed przedsiębiorcę ma wytworzenie budynku, przy pomocy którego  podatnik osiąga przychody podlegające opodatkowaniu, które to nadkłady – z woli ustawodawcy – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, a podlegają rozliczeniu w określonym czasie.

Co wyrok NSA oznacza dla przedsiębiorców?

Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez organ podatkowy w praktyce oznaczałoby niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek od spłaty kredytu od tej części budynku, która faktycznie wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym do uzyskiwania przychodów. W konsekwencji przedsiębiorca opodatkowywałby przychody, a nie dochody. Takie podejście należy zatem skrytykować.

Analizowane orzeczenie NSA jest kolejnym potwierdzającym prawo podatników do amortyzacji jedynie części niedokończonego budynku.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

rentowności spółek budowlanych funkcjonujących(...)

Czytaj więcej →

W którym momencie odsetki od(...)

Czytaj więcej →

Kontrakty długoterminowe

Czytaj więcej →

Klasyfikacja nieruchomości

Czytaj więcej →

Protokół zdawczo-odbiorczy nie ma znaczenia(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami