Odpisy amortyzacyjne od samochodów służbowych, które są wykorzystywane przez pracowników do celów prywatnych20.10.2015

Minister Finansów przyznał rację pytającej Spółce, że jest uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów służbowych, które są wykorzystywane przez jej pracowników zarówno w celach służbowych, jak i w celach prywatnych.

W opisie stanu faktycznego Spółka wskazała, że posiada samochody osobowe, które nie zostały zgłoszone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako wykorzystywane wyłącznie w celach działalności gospodarczej, wobec czego Spółka odlicza od wydatków z nimi związanych 50% kwoty VAT naliczonego. Samochody te zostały przydzielone do używania konkretnym osobom należącym do kadry kierowniczej Spółki i mają służyć przede wszystkim do realizacji celów służbowych. Spółka zezwala na korzystanie z przydzielonych samochodów służbowych w celach prywatnych, niemniej użytek prywatny nie może w jakikolwiek sposób przeszkadzać w realizacji obowiązków służbowych. Z uwagi na zakres powierzonych pracownikom obowiązków wymaga się od nich dużej dyspozycyjności.

Często wykonują obowiązki służbowe poza siedzibą Spółki, udając się na nie bezpośrednio z miejsca zamieszkania (lub powracając prosto do miejsca zamieszkania). Koszty bieżącej eksploatacji tych pojazdów, przez które Spółka rozumie: koszt paliwa, myjni, płynu do spryskiwaczy oraz kosmetyków samochodowych rozliczane są przy pomocy służbowych kart płatniczych/kredytowych.

Każdy wydatek związany z kosztem eksploatacyjnym można przypisać do danej karty służbowej, a tym samym do danego pracownika i przydzielonego mu samochodu służbowego. Pracownicy będą zobowiązani do odpowiedniego dbania o powierzone samochody a także będą składać oświadczenia (po upływie danego okresu rozliczeniowego), w których wskażą ilość dni wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, ilość kilometrów przejechanych w miesiącu do celów prywatnych oraz ewentualnie wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, które zostały poniesione wyłącznie dla celów prywatnych oraz potwierdzą fakt dokonywania w danym okresie jazd służbowych.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Argumenty przyjętego stanowiska

Spółka wskazała m.in. na przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c Ustawy CIT, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się m.in. odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Jej zdaniem norma zawarta w tym przepisie wskazuje, że środki trwałe, od których odpisy amortyzacyjne nie podlegają odliczeniu, to środki, z których podatnik nie czerpie korzyści ekonomicznych, gdyż:

– sam z nich nie korzysta w celach związanych z działalnością gospodarczą, a ponadto

– nie czerpie korzyści z ich oddania do używania innemu podmiotowi.

Natomiast w sytuacji przez nią przedstawionej pierwotną i główną rolą samochodów służbowych, mimo udostępnienia ich również do użytku prywatnego, jest jednak użytek służbowy. Co do zasady w każdym miesiącu używania, pojazdy te służą do wykonywania obowiązków służbowych, a ich użycie do celów prywatnych jest kwestią poboczną.

Udostępnienie samochodów służbowych do użytku prywatnego stanowi element niepieniężnego wynagrodzenia pracowników. Pracownik otrzymujący możliwość korzystania z pojazdu do celów prywatnych jest w ten sposób dodatkowo motywowany przez Spółkę do jeszcze lepszego wykonywania obowiązków służbowych. Nie można więc zdaniem Spółki uznać, że poprzez umożliwienie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych w celach prywatnych nie osiąga ona korzyści związanych z jej działalnością gospodarczą.

Organ wydający interpretację uznał stanowisko Spółki za prawidłowe i korzystając z regulacji zawartej w art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja indywidualna z 27.08.2015 r., nr IBPB-1-2/4510-170/15/MM wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

www.mf.gov.pl

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Odpłatne wynajęcie pracownikowi samochodu służbowego(...)

Czytaj więcej →

Czy sprzedaż samochodu to zmiana(...)

Czytaj więcej →

Prowadzący komis samochodowy bez informacji(...)

Czytaj więcej →

Nowa definicja pojazdu samochodowego w(...)

Czytaj więcej →

VAT od samochodów – plany(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami