Zastępstwo pracowników
płacowo-kadrowych

Kontakt

Zastępstwo pracowników działów płacowo-kadrowych umożliwia skorzystanie z wysoko specjalistycznych kompetencji w zakresie obsługi płacowo-kadrowej w przypadku pojawienia się w podmiocie różnorodnych problemów z tej dziedziny.

W ramach usługi nasi doświadczeni specjaliści m.in. świadczą zastępstwo personelu działów płacowo-kadrowych i usuwają nieprawidłowości.

Celem usługi jest zapewnienie ciągłości pracy działu płacowo-kadrowego spółki poprzez:

  • zastępstwo personelu płacowo-kadrowego podczas długotrwałych nieobecności, zarówno pracowników szeregowych, jak i pracowników wyższego szczebla
  • rozwiązywanie problemów płacowo-kadrowych, w tym pomoc w usuwaniu występujących nieprawidłowości

Wyniki prac związanych z usługą w ramach zastępstwa pracowników działów płacowo-kadrowych uzależnione są od zakresu prac. Klient może otrzymać między innymi:

  • zastępstwo nieobecnych pracowników
  • rozwiązania problemów płacowo-kadrowych

Więcej informacji na temat zastępstwa pracowników działów płacowo-kadrowych można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

najnowsze publikacje

Przekształcenie umów zawartych przed 22 lutego 2016 roku

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na październik

Czytaj więcej →

Przerwa w pracy dla kobiet karmiących piersią

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Outsourcing kadr i płac

Usługi płacowe

Usługi kadrowe

Kalkulacja wynagrodzeń
dla kadry menedżerskiej

Skontaktuj się z nami