Śniadanie podatkowe: Ceny transferowe 2023 – aktualne wyzwania i praktyka rynkowa

02

Lutego 2023

Czwartek

Warszawa , Chłodna 52

9:00 - 11:30

O wydarzeniu

Serdecznie zapraszamy na śniadanie podatkowe Grant Thornton – „Ceny transferowe 2023”, które odbędzie się 2 lutego w Warszawie (ul. Chłodna 52). Wydarzenie jest skierowane do członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i osób odpowiedzialnych za kwestie związane z ustalaniem warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz osób odpowiedzialnych za spełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za rok 2022.

Tradycyjnie, na początku roku finansowego warto usystematyzować informacje nt. aktualnych regulacji i trendów w zakresie cen transferowych (w szczególności takie jak podejście do uzasadnienia wpływu zmian otoczenia ekonomicznego na ceny transferowe czy aktualne podejście organów do badania cen transferowych), które mogą oddziaływać na współpracę z podmiotami powiązanymi w 2023 r., w tym na zakres niezbędnych działań w firmie w zakresie uzasadnienia rynkowości, dokumentacji oraz raportowania cen transferowych.

Warto możliwie szybko zweryfikować zakres obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych i efektywnie zaplanować w firmie proces przygotowania / aktualizacji dokumentacji za rok 2022. Warto zwrócić uwagę, dla których transakcji wymagane będzie przygotowanie aktualnej analizy porównawczej. Zaplanowanie procesu compliance w obszarze cen transferowych za rok 2022 jest istotne ze względu na zmiany przepisów, wynikających przede wszystkim z wprowadzenia reformy Polskiego Ładu w zakresie cen transferowych.

Celem spotkania będzie także zwrócenie uwagi na praktyczne zagadnienia, wynikające z aktualnych prac MF w zakresie cen transferowych. Podczas prezentacji zasygnalizujemy tematy wymagające specjalnej uwagi, np. ponoszenie strat na skutek wpływu zdarzeń post-COVID na ceny transferowe w firmie. Formuła spotkania zapewni pozyskanie najważniejszych informacji podanych w syntetyczny i praktyczny sposób.

Udział jest bezpłatny, liczna miejsc jest ograniczona. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane pod kątem grupy docelowej i indywidualnie potwierdzane. >>Bezpłatne zapisy>>

Prelegenci

Agenda

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:

 • 9:00-9:30

  Rejestracja uczestników / Powitalna kawa

 • 9:30-10:15

  Aktualne regulacje w zakresie cen transferowych

  • Usystematyzowanie kluczowych informacji – w tym nowe terminu i zmiany w zasadach raportowania.
  • Przegląd ostatnich prac MF w zakresie cen transferowych:
   • nowe regulacje w zakresie transakcji rajowych
   • zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku (w tym nowe wskaźniki dla rynku finansowego)
  • OECD – publikacja nowego wydania OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (January 2022)
 • 10:30-11:15

  Ceny transferowe 2023 - Zagadnienia praktyczne

  • Zainteresowanie organów podatkowych w zakresie cen transferowych
  • Jak się przygotować w przypadku ważnych transakcji? – dokumentacja, dane porównawcze, APA
 • 11:15-11:30

  Podsumowanie

  Pytania i odpowiedzi

Formularz rejestracyjny
02 Lutego 2023 • 9:00 - 11:30 • Warszawa, Chłodna 52
Śniadanie podatkowe: Ceny transferowe 2023 – aktualne wyzwania i praktyka rynkowa

Pole obowiązkowe

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem, rejestracja na śniadanie 2 lutego została zakończona – Państwa zgłoszenie trafi na listę oczekujących i w przypadku dużego zainteresowania, poinformujemy Państwa o kolejnym terminie tego wydarzenia.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników Webinaru:

I. Administrator Danych Osobowych

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

a. drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej
b. drogą elektroniczną : iod@gt.pl.com

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych

1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna Webinaru – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
-> Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych
-> Do momentu realizacji celu umowy, nie krócej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był poprowadzony webinar

2. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody – Na podstawie zgody
oraz prawnie uzasadnionego celu administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO).
-> Do momentu wycofania zgody przez podmiot danych. Cofnięcie zgody nie powoduje jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed cofnięciem zgody

3. Pochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
-> Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na webinar)

4. Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym jako płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
-> okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

IV. Katalog praw podmiotów danych.

W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:
a. dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f. przenoszenia danych.
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Zobacz pełny obowiązek informacyjny.