W ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki spójności do dyspozycji Polski stoi w latach 2014-2020 82,5 mld euro. Największy wzrost inwestycji z funduszy unijnych dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów i pragnąc możliwie najszerzej wspierać dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw Grant Thornton rozpoczyna świadczenie na rynku polskim usług doradztwa europejskiego.

Jednym z najistotniejszych czynników determinujących sukces w pozyskiwaniu funduszy dotacyjnych jest poszukiwanie i dopasowanie odpowiedniego programu do konkretnego projektu. Doradztwo europejskie Grant Thornton pomaga klientom w skutecznym ubieganiu się o te środki. Prawidłowe opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz przygotowanie załączników spełniających wszystkie niezbędne wymagania formalne i merytoryczne zwiększają szanse na pozyskanie funduszy i umożliwiają naszym klientom dalszy dynamiczny rozwój ich przedsiębiorstw.

Zakres doradztwa europejskiego oferowanego klientom Grant Thornton obejmuje zagadnienia związane z dotacjami z UE oraz innych źródeł (np. Fundusze Norweskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej etc.), pomoc podmiotom samorządowym w opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych różnych szczebli oraz programów rewitalizacji, usługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wyszukiwania źródeł finansowania projektów proekologicznych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów i analiz, a także usługi partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Doradztwo europejskie Grant Thornton oparte jest na dogłębnej wiedzy i bogatym doświadczeniu zespołu oraz najwyższych, międzynarodowych standardach jakości. Nadrzędną zasadą jest indywidualne podejściu do każdego klienta nakierowane na zrozumienie jego biznesu i celów, które chce osiągnąć. Zespół kilkunastu doradców Grant Thornton w obszarze pozyskiwania środków pomocowych posiada bogate doświadczenia i kompetencje w zakresie aplikowania oraz rozliczania projektów. Są one potwierdzone, między innymi, licznymi pozyskanymi dotacjami dla naszych klientów. Współpraca specjalistów z zakresu doradztwa europejskiego z doradcami Grant Thornton z pozostałych obszarów (audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, doradztwo gospodarcze, outsourcing rachunkowości) umożliwia budowę interdyscyplinarnych zespołów, zapewniających naszym klientom kompleksowe wsparcie.

Uruchomienie przez Grant Thornton usług doradztwa europejskiego jest przejawem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grant Thornton, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Doradztwo europejskie staje się ważnym uzupełnieniem oferty Grant Thornton i umożliwia w pełni kompleksową obsługę klientów firmy. Dynamiczny rozwój usług szeroko rozumianego doradztwa jest dla Grant Thornton strategicznym priorytetem. Dzięki temu Grant Thornton buduje swoją pozycję organizacji pierwszego wyboru dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton