Na początku grudnia 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy regionalne. Pozwala to władzą w regionach przejść do kolejnego kroku, czyli uruchamiania naborów wniosków o dofinansowanie. Jak zapowiadają, ma to nastąpić z początkiem 2023 r.

Na jakie wsparcie z Unii Europejskiej będą mogli liczyć przedsiębiorcy w poszczególnych regionach?

1. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2022

W programie FEdKP przedsiębiorców najbardziej będzie interesował Priorytet 1, w ramach którego wspierane będą działania przedsiębiorstw w obszarze B+R, wdrażania innowacji, cyfryzacji, wzmacniania innowacyjności. Przeznaczonych na ten cel będzie ok. 200 mln euro. Środki dla przedsiębiorstw znajdą się także w Priorytecie 2, w ramach którego wspierane będą działania związane z poprawą efektywności energetycznej (wymiana źródeł ciepła, rozwój instalacji OZE).

2.Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Na Dolnym Śląsku przedsiębiorstwa najbardziej będzie interesował Priorytet I (z budżetem ok. 190 mln euro), w ramach którego wspierana będzie m.in. działalność B+R przedsiębiorstw, inwestycje, ekoinnowacje, czy cyfryzacja. Przedsiębiorstwa będą mogły także liczyć na wsparcie w ramach Priorytetu II, gdzie znajdą wsparcie na projekty związane z efektywnością energetyczną.

3. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w ramach Priorytetu 1 (z budżetem ok. 120 mln euro), z którego środki będą mogły zostać przeznaczone na infrastrukturę i projekty B+R, a także wdrażanie ich wyników oraz w ramach Priorytetu 2 (z budżetem ok 170 mln euro), gdzie wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych oraz ekspansja zagraniczna. Przedsiębiorcy dofinansowywani będą także w ramach Priorytetu 4 w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz instalacji urządzeń OZE.

4. Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

W Priorytecie 1 (z budżetem na poziomie ok. 100 mln euro) przewidziano m.in. wsparcie działalności B+R i potrzebnej w tym zakresie infrastruktury, wdrażanie technologii TIK w przedsiębiorstwach, wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP. W Priorytecie 2 przewidziano natomiast poprawę efektywności energetycznej mikro i małych przedsiębiorstw.

5. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w Priorytecie 1 (z budżetem ok. 230 mln euro) w zakresie projektów B+R, internacjonalizacji przedsiębiorstw, wdrażania innowacyjnych produktów, procesów lub usług, rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, czy też rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0.

6. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

W ramach programu na badania i rozwój (B+R) oraz przedsiębiorczość przeznaczonych zostało 311 976 380 euro.

7. Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przedsiębiorcy znajdą wsparcie w Priorytecie 1 (z budżetem ok. 225 mln euro). Dofinansowane będą mogły zostać projekty dotyczące działalności B+R, wdrażania ich wyników, innowacji lub nowoczesnych rozwiązań TIK.

W przypadku tego województwa szczególne znaczenie będzie miała nowa mapa pomocy regionalnej. Z pomocy regionalnej, z której przede wszystkim finansowane są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, nie skorzystają przedsiębiorstwa zlokalizowane w Warszawie i jej powiatach ościennych.

8. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Województwo opolskie na wsparcie przedsiębiorstw przeznaczy kwotę 104 mln euro. Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w Priorytecie 1, gdzie przewidziano dofinansowanie infrastruktury i prac B+R, wdrożenia TIK, nowoczesnych maszyn i urządzeń, czy też internacjonalizacji. Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE przewidziano natomiast w Priorytecie 2.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

9. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

W ramach programu podkarpaccy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie działań mających na w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz wykorzystanie technologii cyfrowych i rozwoju Gospodarki 4.0. Największe środki dla przedsiębiorstw zostały uwzględnione w Priorytecie 1 (ok. 250 mln euro).

10. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Wsparcie dla przedsiębiorstw zaplanowano w obszarze Badania i innowacje, w ramach którego wkład z UE to 166,8 mln euro. W tym obszarze zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy planowane są w pierwszym półroczu przyszłego roku.

11. Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw przewidziano w Priorytecie 1 (z budżetem na poziomie ok. 170 mln euro), gdzie wspierana będzie infrastruktura, prace B+R i ich wdrożenia, wdrażanie technologii cyfrowych oraz innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0, automatyzację, cyfryzację i sztuczną inteligencję. Kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania i magazynowania energii finansowane będą natomiast w ramach Priorytetu 2.

12. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Priorytet 1 (z budżetem prawie 380 mln euro) przewiduje dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, cyfryzacji i automatyzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, czy też wdrożenia innowacji. W priorytecie 2 przewidziano natomiast wsparcie projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach.

13. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Działania związane z działalnością B+R przedsiębiorstw, inwestycjami w MŚP oraz wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw uwzględnione zostały w Priorytecie 1 (z budżetem ok. 215 mln euro). Dofinansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną w mikro i małych przedsiębiorstwach uwzględniono natomiast w Priorytecie 2.

14. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

W województwie warmińsko-mazurskim przedsiębiorstwa znajdą wsparcie dla projektów związanych z infrastrukturą i pracami B+R, innowacjami rozwojowymi, czy też umiędzynarodawianiem (w ramach Priorytetu 1), a także poprawą efektywności energetycznej (w ramach Priorytetu 2).

15. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 1 (z budżetem ok. 190 mln euro) przewiduje wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, infrastruktury, oprogramowania, systemów informatycznych stacjonarnych i chmurowych oraz nowoczesnych zasobooszczędnych technologii, sprzyjających zwiększeniu automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach. Priorytet 2 uwzględnia natomiast wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

16. Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Przedsiębiorcy wsparcia powinni szukać w ramach Priorytetu 1 (z budżetem na poziomie ok 190 mln euro), gdzie wspierana będzie działalność innowacyjna i badawcza firm, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, działalność eksportowa oraz w ramach Priorytetu 2 w zakresie dofinansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Programy regionalne na lata 2021-2022 przyjęte został na początku grudnia 2022 r., dopiero po dwóch latach od rozpoczęcia okresu programowania. Dla porównania Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 zyskał akceptację w grudniu 2014, czyli w niespełna rok od rozpoczęcia okresu programowania. Biorąc pod uwagę tak duże opóźnienia, można mieć nadzieję, że konkursy rzeczywiście już niedługo zostaną ogłoszone.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.