W styczniu został ogłoszony konkurs dla firm chcących uzyskać wsparcie finansowe na udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz w misjach gospodarczych.

Wzmocnij swój biznes: dotacje na internacjonalizację dla firm z województwa lubelskiego

Od 1 lutego 2024 r do 29 marca 2024 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli szansę zdobyć wsparcie na ekspansję międzynarodową swoich produktów i usług.

Wsparcie będzie udzielane na podstawie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa lub Planu rozwoju przedsiębiorstwa lub innego równoważnego dokumentu, identyfikującego adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Projekt musi dotyczyć udziału wnioskodawcy, w charakterze wystawcy, w targach i/lub wystawach międzynarodowych (zagranicznych lub odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i/lub misjach gospodarczych zagranicznych lub międzynarodowych odbywających się na terenie RP.

Dodatkowym atutem projektu będzie wpisywanie się produktów/usług, które będą przedmiotem internacjonalizacji w listę zagadnień szczegółowych w zakresie obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Ponadto preferowane będą projekty:

  • zakładające promowanie produktów i usług wysokiej techniki,
  • komplementarne z innymi działaniami Wnioskodawcy (innymi projektami finansowanymi z UE, projektami B+R, itd.),
  • obejmujące produkty lub usługi z województwa lubelskiego,
  • zakładające kompleksowość działań promocyjnych, np. poprzez deklarację realizacji dodatkowych działań promocyjnych, tj.: organizację pokazów, warsztatów, prelekcji prezentacji oferty firmy w Sali konferencyjnej lub prezentacji multimedialnych, emisje reklam, pokazów w ramach stoiska,
  • zakładające rozpoczęcie sprzedaży na nowym rynku zagranicznym.

Nie bez znaczenia będzie również posiadane doświadczenie przedsiębiorstwa we współpracy międzynarodowej, transgranicznej lub międzyregionalnej.

Typ projektów

Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz w misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Poziom dofinansowania

  • Maksymalne dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 PLN.

Termin naboru wniosków i alokacja

Nabór potrwa od 1 lutego do 29 marca 2024 r.

Kwota przewidziana na dofinansowanie w ramach konkursu 10 405 200 zł.

 

Podsumowując, przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mają teraz wyjątkową szansę wzmocnienia swojego biznesu poprzez dotacje na internacjonalizację. Możliwe jest uzyskanie wsparcia do 300 000 PLN.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje z UE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.