Analiza benchmarkingowa jest jednym z narzędzi stosowanych zarówno przez podatników jak i władze skarbowe w celu weryfikacji rynkowości transakcji dokonywanych pomiędzy jednostkami powiązanymi. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami w zakresie cen transferowych, podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi nie są zobligowani do sporządzenia analiz potwierdzających rynkowość cen oraz prezentacji ich wyników w dokumentacjach cen transferowych. Niemniej jednak wielu podatników decyduje się na poszerzenie zakresu dokumentacji o odpowiednie analizy porównawcze w celu eliminacji lub chociażby ograniczenia ryzyka w obszarze cen transferowych. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w tym zakresie są analizy benchmarkingowe polegające na weryfikacji poziomu rentowności osiąganych przez podmioty o porównywalnym profilu działalności co podatnik.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

W zależności od celów przyświecających opracowaniu analizy rynkowej, jej wyniki mogą zostać wykorzystane zarówno do ustalenia cen w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi (w przypadku analiz opracowanych przed realizacją transakcji) lub też weryfikacji poziomu cen ustalanych w transakcjach wewnątrzgrupowych (w przypadku analiz sporządzanych dla transakcji już zrealizowanych). Wyniki analiz benchmarkingowych mogą mieć również zastosowanie dla celów zarządczych i służyć analizie rentowności osiąganych przez podmioty konkurencyjne oraz oceny efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Z naszych obserwacji wynika, iż również organy podatkowe coraz częściej sięgają po analizy porównawcze przy kontrolowaniu rynkowego poziomu cen stosowanych przez podatników zaangażowanych w transakcje wewnątrzgrupowe. Należy sądzić, iż popularność tego narzędzia wśród organów wynika z coraz szerszego dostępu do baz danych gromadzących dane finansowe podmiotów gospodarczych. Dla podatników funkcjonujących w strukturach grup kapitałowych niewątpliwie powinien być to sygnał do zachowania ostrożności przy ustalaniu cen z jednostkami powiązanymi, natomiast samo opracowanie analizy benchmarkingowej powinno być traktowane jako inwestycja mająca na celu minimalizację ryzyka w obszarze cen transferowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Istota analiz benchmarkingowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.