Przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego mogą starać się o dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową. Jest to okazja, aby z pomocą środków zewnętrznych zainwestować w rozwój infrastruktury, a także w przeprowadzenie badań. Głównym celem jest wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Wsparciem finansowym w ramach planowanego konkursu objęta zostanie infrastruktura B+R, a konkretnie stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

Na dofinansowanie można liczyć też w zakresie prowadzania badań w firmach (przemysłowych i/lub prac rozwojowych) z uwzględnieniem inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej, która wykorzystywana do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dofinansowanie otrzymają MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków w ramach konkursu 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw będzie trwał od 30.08.2016 do 30.09.2016.

Wartość procentowa dotacji przedstawia się różnie, w zależności od kategorii działań oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Dla badań przemysłowych, Studium Wykonalności oraz infrastruktury B+R małe przedsiębiorstwo może otrzymać 70%, zaś średnie 60%, a duże przedsiębiorstwo 50% dofinansowania z funduszy unijnych. W zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych małe przedsiębiorstwo może zyskać 45%, średnie 35%, natomiast duże 25% całkowitych kosztów projektu.

Ile wyniesie minimalna wartość projektu?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu uzależniona jest od wielkości podmiotu. Dla mikro-, oraz małych przedsiębiorstw jest to kwota 200 000,00 zł, dla średnich przedsiębiorstw – 400 000,00 zł, natomiast dla dużych firm – 800 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu dla mikro-, i małych przedsiębiorstw wynosi 1 000 000 zł, dla średnich firm kwota ta nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł, zaś dla dużych przedsiębiorstw wartość tych wydatków może wynieść nawet 5 000 000,00 zł.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Doradztwo europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Możliwość rozwoju innowacyjności w firmach na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.