Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego już niebawem przy pomocy funduszy unijnych będą mogli rozwinąć swoje firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowych bądź procesowych opracowanych w wyniku realizacji prac B+R.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowany jest nabór wniosków w konkursie skierowanym na wspieranie transferu wiedzy, wdrożenie innowacji, komercjalizację wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Termin naboru planowany jest na listopad 2016 r.

Do typów projektów, które będą wpisywać się w idee konkursu należy:

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, który służyć będzie działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R)

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe czy też eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek),

3) Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa

Konkurs skierowany jest  do przedsiębiorstw. Priorytetowo będą traktowane MŚP.

Planowany w województwie podlaskim konkurs ma na celu wspieranie rozwoju działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach. Warto skorzystać z szansy, jaką niesie dotacja w zakresie prac B+R. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść bowiem nawet 85%.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo europejskie

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podlasie na drodze ku innowacyjności

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.