Jakie są planowane zmiany w zakresie przepisów o wspieraniu nowych inwestycji? Ostatni artykuł cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

(Nie)cała Polska Specjalną Strefą

Jak wskazaliśmy w naszym raporcie z kwietnia 2019 r. podsumowującym ówczesne funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji, sformułowanie „cała Polska specjalną strefą” zostało użyte przez Premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy zapowiadał wprowadzenie komentowanych przepisów, nieco na wyrost. Aktualizacja tego raportu pokazała, że na przestrzeni ostatniego roku sytuacja ta pozostała niezmienna.

Co prawda decyzję o wsparciu można uzyskać niezależnie od lokalizacji inwestycji (jest to możliwe w całej Polsce), natomiast dla wielu rejonów w kraju warunki wejścia (tzw. „progi wejścia”) do Polskiej Strefy Inwestycji były i nadal są tak wywindowane, że uzyskanie pomocy publicznej jest trudne, szczególnie dla firm, które dopiero co „urosły” do statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy (np. przedsiębiorca, który dopiero co „stał się” dużym, musi ponieść koszty kwalifikowane o wysokości nawet 100 mln PLN).

Z najnowszej aktualizacji naszego raportu wynika, że w październiku 2020 r. o wsparcie szczególnie łatwo było w 92 powiatach z 380 istniejących w Polsce, przy czym najwięcej zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, warmińsko-mazurskim i kujawsko- pomorskim (w szczególności poprzez wyższy stopień bezrobocia w odniesieniu do pozostałych województw). Natomiast w województwach Łódzkim, Opolskim i Lubuskim lokalizacje charakteryzujące się łatwością w zdobyciu decyzji o wsparciu praktycznie ograniczają się do tzw. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dla których obowiązuje najniższy próg kosztów kwalifikowanych.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert jest do Twojej dyspozycji.

Zmiany wprowadzone i planowane do przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji

W obliczu pogarszającej się sytuacji krajowej gospodarki wywołanej pandemią koronawirusa wprowadzono do przepisów kilka zmian wpływających na funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji.

Po pierwsze, wprowadzono „nowy” rodzaj inwestycji mogącej korzystać ze zwolnienia. Według znowelizowanych przepisów decyzja o wsparciu może być wydana również na inwestycję polegającą na nabyciu aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Następnie, w ustawie o wpieraniu nowych inwestycji doprecyzowano sposób ustalania okresu ważności decyzji o wsparciu, w przypadku częściowego zlokalizowania inwestycji na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Wskazano, że decyzja wydawana jest na 15 lat (najdłuższy możliwy okres), jeżeli nowa inwestycja jest położona co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ostatnią ze zmian wprowadzonych w obliczu COVID do przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji jest wydłużenie okresu, w którym niektóre z wydatków mogą stanowić koszty kwalifikowane efektywnie wpływające na wysokość zwolnienia z podatku. Ustawodawca umożliwił zaliczanie do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, kosztami związanymi z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingiem finansowym, które zostaną poniesione już po zakończeniu inwestycji (po okresie realizacji inwestycji), jednak w okresie ważności decyzji o wsparciu.

Opisane powyżej zmiany niewątpliwie mają charakter pozytywny dla przedsiębiorców, ponieważ zwiększają zakres możliwości inwestycyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu. Bez wątpienia, w obecnej sytuacji pożądane dla przedsiębiorców kolejne zmiany przepisów, w szczególności zmniejszenie progów inwestycyjnych do uzyskania decyzji o wsparciu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Polska jako dobre miejsce do Inwestowania

Z corocznego raportu fDi Intelligence przygotowywanego przez Financial Times wydanego w maju br. wynika, że Polska ma duży potencjał jako miejsce do realizacji zagranicznych inwestycji. Według tego raportu w zeszłym roku zagraniczni inwestorzy w zapowiedzieli finansowanie 373 projektów typu „greenfield” – czyli zupełnie nowych inwestycji – w Polsce o łącznej wartości 21,8 mld dolarów, co sprawiło, że nasz kraj stał się trzecim co do wielkości celem inwestycji w Europie. Więcej środków przyciągnęły jedynie Wielka Brytania (32,3 mld dolarów) i Rosja (23,6 mld dolarów), natomiast za Polską uplasowały się takie europejskie kraje jak: Niemcy, Hiszpania i Francja (wartość inwestycji poniżej 20 mld dolarów).

Pomimo dobrych prognoz i wielu czynników przyciągających zagranicznych inwestorów do Polski, napotyka ona również szereg przeszkód, w szczególności średni rozwój infrastruktury, niewielki odsetek zielonej energii, czy upadek praworządności i upolitycznienie systemu sądownictwa, co wpływa negatywnie na wizerunek kraju jako lokalizacji inwestycji .

Okazuje się, że skorzystanie z Polskiej Strefy Inwestycji w zależności od lokalizacji może być w jednym miejscy bardzo łatwe, w drugim natomiast nieomal niemożliwe, co warto brać pod uwagę przy wyborze miejsca na nowy zakład. Jednak Ci, którzy mimo trwającej pandemii mają w planie inwestycje, mogą być zadowoleni – zdobycie decyzji o wsparciu zostało ułatwione m. in. w ten sposób, że może teraz obejmować przejęcie konkurenta lub kooperanta, a właśnie takie okazje mogą się teraz pojawiać.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.