W którym regionie Polski najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu? – na to pytanie odpowiadamy w 7 artykule z cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Im wyższy poziom bezrobocia tym łatwiejsze wejście do PSI

Jak wspominaliśmy w drugim artykule z cyklu („Kryteria uzyskania decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji”), do uzyskania decyzji o wsparciu należy spełniać zarówno kryteria jakościowe (od 4 do 6 punktów), jak i ilościowe, czyli minimalną wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, które zobowiązany jest ponieść potencjalny inwestor. Mikroprzedsiębiorcy muszą w nową inwestycję zainwestować od 200 tys. do 2 mln, mali od 500 tys. do 5 mln, a średni od 2 do 20 mln PLN. Dla dużych przedsiębiorców pułap ten wynosi od 10 mln do nawet 100 mln PLN.

Ważny fragment

Wielkość nakładów uzależniona jest również od relacji stopy bezrobocia w danym powiecie do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonej w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualna przeciętna stopa bezrobocia w kraju, opublikowana z końcem września 2020 r. w nowym obwieszczeniu GUS, wynosi 6,1%. O wpływie zmiany przeciętnej stopy bezrobocia na wysokość nakładów do Polskiej Strefy Inwestycji piszemy w artykule pt. „Zmienione „progi wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji”.

Jeżeli zatem duża firma planuje inwestycje np. w powiecie, gdzie bezrobocie jest wyższe od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł. W przypadku natomiast niskiego bezrobocia w danych powiecie, tj. równej lub niższej niż 60% przeciętnej stopy bezrobocia, duży przedsiębiorca zobowiązany jest zainwestować już 100 mln zł.

Specjalne preferencje zostały również przewidziane dla tzw. średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały wymienione  w załączniku do Rozporządzenia ws. nowych inwestycji. W tym miastach mikroprzedsiębiorcy muszą w nową inwestycję zainwestować 200 tys.,  mali 500 tys., średni 2 mln, a duzi – 10 mln PLN. Taką preferencją objęte są również gminy graniczące z wymienionymi miastami (w przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią).

Szczegółowe informacje w zakresie warunków inwestowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w odniesieniu do poszczególnych województw, przedstawiliśmy w naszym cyklu artykułów „Mapa Polskiej Strefy Inwestycji”.

Masz pytanie lub wątpliwość? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Równi i równiejsi: lokalizacja a wartość zwolnienia z podatku”

Najlepsze warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku ze względu na jego wartość oraz największą łatwość uzyskania decyzji o wparciu panują we wschodniej części Polski, tj. w województwach Podkarpackim, Lubelskim, Podlaskim i Warmińsko- mazurskim. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w tych województwach można odzyskać nawet do 70% wydatków poniesionych na nową inwestycję (dla mikro i małych przedsiębiorców; dla średnich będzie to 60, a dla dużych – 50%), a okres ważności decyzji o wsparciu, w którym można wykorzystywać zwolnienie, wynosi aż 15 lat. We wszystkich tych lokalizacjach wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest łatwiejsze niż w pozostałej części kraju, ze względu na dużą liczbę miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz wysoki poziom bezrobocia, przy czym najłatwiej decyzję uzyskać w województwie Podkarpackim.

Aż do 55% wartości kosztów nowych inwestycji (przy statusie mikro i małego przedsiębiorcy; średni – 45%, duzi – 35) można odzyskać na większości obszaru kraju , tj. w województwach: Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim oraz na tzw. Ścianie zachodniej, czyli w województwie Zachodniopomorskim i Lubuskim, jak również w części województw południowych- Opolskie i Małopolskie. Decyzja o wsparciu w tych regionach wydawana jest co do zasady na lat 12 (jest to maksymalny okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego).

Obszary z najniższym poziomem intensywności pomocy (do 45% dla mikro i małych przedsiębiorców, 35 dla średnich i 25% dla dużych) i okresem obowiązywania decyzji o wsparciu (10 lat), znajdują się w województwach Wielkopolskim, Dolnośląskim i Śląskim. Spośród wymienionych lokalizacji, pomimo najniższego dostępnego poziomu pomocy publicznej, Dolnośląskie posiada zaskakująco niski „próg trudności” wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji, a to za sprawą dużej liczby lokalizacji preferowanych. Zdobycie decyzji o wsparciu w województwach Wielkopolskim i Śląskim jest pod tym kątem istotnie trudniejsze.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Na odrębną analizę zasługuje województwo Mazowieckie, gdzie czas obowiązywania decyzji o wsparciu (od 10 do 12 lat) i poziom intensywności pomocy nie jest jednakowy, tj. od 10 % w Warszawie, przez 20% w okręgu Warszawskim zachodnim oraz Żyrardowskim, do 35% w pozostałej części województwa, m.in. w okręgu Płockim czy Ciechanowskim (wartości intensywności pomocy zwiększają się o 10% dla przedsiębiorców średnich oraz o 20% dla mikro i małych przedsiębiorców). Podsumowując, poziom łatwości uzyskania decyzji o wsparciu w Mazowieckim jest bardzo zróżnicowany- najtrudniej o pomoc w Warszawie i gminach ościennych, natomiast są również lokalizacje (w szczególności na prawym brzegu Wisły), gdzie korzystanie ze zwolnienia jest istotnie łatwiejsze.

Dla kogo tak naprawdę preferencje? Podsumowanie

Ważny fragment

Szczegółowa analiza, pokazała, że forma wsparcia mająca zastąpić funkcjonujące od ponad 20 lat specjalne strefy inwestycyjne, jest szczególnie „opłacalna” dla inwestycji zlokalizowanych w powiatach o dużym bezrobociu oraz dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gmin graniczących z nimi.

Szczególnie utrudnione zadanie mają natomiast duzi przedsiębiorcy, którzy w wielu przypadkach muszą zainwestować nawet 100 mln zł by móc uzyskać pomoc.

Wydaje się, że zwłaszcza w rzeczywistości gospodarczej powodowanej pandemią SARS-CoV-2 to ograniczenie przybiera jeszcze na sile, przekładając się na mniejszy poziom inwestycji w Polsce.

Ze względu na różny próg wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji, istotne znaczenia dla poziomu pomocy publicznej ma wybór właściwej lokalizacji planowanej inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.