Treść artykułu

Ubiegły rok Polska zakończyła dodatnim bilansem handlowym, a eksport zwiększył się w ujęciu rocznym o 7,8 proc.  Rok 2016 ma być dla eksporterów jeszcze lepszy, a wzrost szacuje się na blisko 9%. Dodatkowym wsparciem dla MŚP chcących wejść na nowe rynki zagraniczne będą środki europejskie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Przez cały okres wakacyjny w województwie mazowieckim będzie trwał nabór projektów mających na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstw w rynkach zagranicznych. Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Podstawą realizacji projektu będzie dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie takiego dokumentu może być również przedmiotem współfinansowania.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu może wynieść od 50 do 400 tys. złotych, a w formule partnerstwa do 350 tys. złotych dla każdego z co najwyżej 3 partnerów. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2016 r.

Autor:

Jolanta Wojciechowska, Departament Doradztwa Europejskiego,

T  +48 56 657 5591

M  +48 661 538 599

E   jolanta.wojciechowska@pl.gt.com

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane