fbpx

Treść artykułu

Wczoraj, tj. dnia 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Oznacza to, że niemal po roku obowiązywania przepisów RODO doczekaliśmy się dostosowania i zmian w niemal 170 krajowych aktach prawnych.

Nowa ustawa, w wielu aspektach, jest faktycznym wprowadzeniem przepisów RODO. Działania takiego nie zrealizowano uchwalając ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Z ważnych dla przedsiębiorców aktów prawnych, które zmienia przedmiotowa ustawa warto wskazać m.in. na zmiany: Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Praw Pacjenta, czy też ustawy o prawach konsumenta.

[RODO – co nowego dla pracodawców przyniesie 2019 rok?]

Ważne zapisy dla wyżej wymienionych ustaw to m.in.:

  • dookreślenie kwestii katalogu danych, który administrator może przetwarzać,
  • wskazanie jak i kiedy realizować obowiązek informacyjny wobec podmiotów danych,
  • odniesienie się do spornej kwestii nadawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych,
  • wskazanie jakich danych można żądać od kandydatów do pracy,
  • nawiązanie do kwestii związanych z maksymalnym okresem przetwarzania danych.

O szczegółach przedmiotowych zmian będziemy informowali w kolejnych artykułach naszych alertów i newsletterów:

Newsletter "Alerty RODO" - nie daj się zaskoczyć!

Sprawdź Ochrona danych osobowych (RODO) Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ochrona danych osobowych (RODO) Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Ochrona danych osobowych (RODO)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane