Treść artykułu

Wczoraj, tj. dnia 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Oznacza to, że niemal po roku obowiązywania przepisów RODO doczekaliśmy się dostosowania i zmian w niemal 170 krajowych aktach prawnych.

Nowa ustawa, w wielu aspektach, jest faktycznym wprowadzeniem przepisów RODO. Działania takiego nie zrealizowano uchwalając ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Z ważnych dla przedsiębiorców aktów prawnych, które zmienia przedmiotowa ustawa warto wskazać m.in. na zmiany: Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Praw Pacjenta, czy też ustawy o prawach konsumenta.

[RODO – co nowego dla pracodawców przyniesie 2019 rok?]

Ważne zapisy dla wyżej wymienionych ustaw to m.in.:

  • dookreślenie kwestii katalogu danych, który administrator może przetwarzać,
  • wskazanie jak i kiedy realizować obowiązek informacyjny wobec podmiotów danych,
  • odniesienie się do spornej kwestii nadawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych,
  • wskazanie jakich danych można żądać od kandydatów do pracy,
  • nawiązanie do kwestii związanych z maksymalnym okresem przetwarzania danych.

O szczegółach przedmiotowych zmian będziemy informowali w kolejnych artykułach naszych alertów i newsletterów:

Newsletter "Alerty RODO" - nie daj się zaskoczyć!

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Ochrona danych osobowych (RODO) Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ochrona danych osobowych (RODO) Zobacz wszystkie

Dane na fakturze a dane osobowe

Wiele osób wyraża przekonanie, iż dane, które widnieją na fakturach, nie są danymi osobowymi. Nic bardziej mylnego! Jeśli jesteś Administratorem Danych Osobowych, koniecznie dowiedz się, dlaczego dane na fakturze są danymi osobowymi w świetle RODO.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Ochrona danych osobowych (RODO)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane