Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat dotyczący JPK. W najnowszym komunikacie możemy przeczytać, że MF przeprowadziło weryfikację przesłanych JPK_VAT za luty 2017 roku. Do przeprowadzenia weryfikacji użyto narzędzia ANALIZATOR_JPK. 

W przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

W dalszej części komunikatu MF informuje, że podatnicy, u których stwierdzono nieprawidłowości w przekazanych JPK_VAT, otrzymają pisma informacyjne, opatrzone podpisem elektronicznym Ministerstwa Finansów Departament Poboru Podatków, które zostaną przesłane drogą mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl.

Przesyłane pisma będą zawierały prośby o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek – żądanie skorygowania złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. MF wskazało, że w przypadku otrzymania ww. pism informacyjnych, wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować bezpośrednio do właściwych dla podatników urzędów skarbowych.

Pełna treść komunikatu znajduje się >TUTAJ<

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rozpoczęto elektroniczne weryfikacje JPK_VAT! Ministerstwo Finansów wzywa podatników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.