Lata 2021-2022 to rekordowa liczba transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku, mimo ciągłych perturbacji i zmian, wynikających z kondycji gospodarki po pandemii, czy wybuchu wojny w Ukrainie. W 2022 roku padł nowy rekord - blisko 350 zakończonych transakcji.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Trudny rynek stał się nową rzeczywistością inwestorów – zawirowania i perturbacje w gospodarce traktują jako inspirację do dogonienia lub odskoczenia konkurentom, m.in. poprzez fuzje i przejęcia. Dla sprzedających liczy się z kolei zdyskontowanie sukcesu, wypracowanego często przez wiele pokoleń. Nie chcą zaprzepaścić, czy wręcz utracić potencjału swojego biznesu w czasie kryzysu.

Mateusz Biegajło

Menedżer, Zespół M&A Grant Thornton

Czasy koronawirusa przyzwyczaiły inwestorów do działania w warunkach perturbacji rynkowych - chcą kupować, bo taką mają strategię. Inwestorzy branżowi, zwłaszcza międzynarodowi gracze, którzy w strategię wpisali rozwój poprzez akwizycje, przestali patrzeć na korzyści inwestycyjne w perspektywie 2, 3 czy 5 lat, a coraz częściej deklarują horyzont 20/30 letni. Przed nami jeszcze wiele kryzysów, czy czarnych łabędzi, ale inwestorzy mają świadomość, że biznes trzeba rozwijać w każdych warunkach. Jeśli nie skorzystają z obecnej okazji rynkowej, zrobi to ktoś inny - ich konkurent. Z perspektywy sprzedających, celem jest z kolei sprzedaż biznesu po jak najlepszych wycenach.

Uwarunkowania ekonomiczne znacząco wpływają na kształt dokumentacji transakcyjnej. Należy się spodziewać, że przy zawieraniu umów inwestorzy będą zwracali uwagę na elastyczne mechanizmy rozliczenia ceny oraz klauzule zabezpieczające na wypadek wystąpienia niepożądanych sytuacji nadzwyczajnych. Na znaczeniu zyskają także compliance i ESG.

Karol Guździoł

Senior Counsel, Radca Prawny, Zespół doradztwa prawnego w transakcjach M&A Grant Thornton

Dominująca na rynkach niepewność spowoduje zapewne, że w kolejnych miesiącach inwestorzy częściej będą oczekiwali opierania umów inwestycyjnych o elastyczne mechanizmy rozliczenia ceny (korekta ceny, earn out, rozliczenie w transzach) oraz włączania do nich rozwiązań umożliwiających odstąpienie od finalizacji transakcji w razie ziszczenia się niepożądanych sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kolejna pandemia lub wojna (klauzula siły wyższej, klauzula istotnej negatywnej zmiany). Należy również oczekiwać postępującej wśród inwestorów dbałości o to, aby przejmowany biznes prowadzony był zgodnie z prawem i coraz wyższymi standardami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (compliance i ESG).

Jacy inwestorzy najczęściej dokonują transakcji na rynku M&A? Jakie branże są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów? Jakiej wielkości spółki są najchętniej kupowane?

Zapraszamy do lektury

RAPORT: Rynek fuzji i przejęć w Polsce

Analiza transakcji na krajowym rynku M&A w latach 2017 2022

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Mateusz Biegajło

M&A Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Mateusz Biegajło

M&A Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.