Komu przysługuje urlop okolicznościowy związany z narodzinami dziecka? Ile dni wolnego można wziąć z okazji narodzin potomstwa i czy są one odpłatne? Jak o taki urlop wnioskować?

Zasady udzielania urlopu okolicznościowego zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z przepisami o taki urlop, w zależności od okoliczności rodzinnych oraz osobistych, mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy – czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy przy narodzinach dziecka?

Urlop okolicznościowy związany z urodzeniem potomstwa przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Matka nie może z niego skorzystać, ponieważ urlop ten przysługuje co do zasady na okoliczność i jego celem jest nieobecność, a przecież matka w dniu porodu przebywa na urlopie macierzyńskim, co jest równoznaczne z nieobecnością i brakiem konieczności zwolnienia z pracy na okoliczność narodzin.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Ile dni urlopu okolicznościowe przysługuje na narodziny dziecka i czy jest on płatny?

Wymiar urlopu okolicznościowego wynosi dwa dni – nie ma tu znaczenia liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Liczba dni urlopu okolicznościowego zawsze będzie ograniczała się do 2 dni.

Wynagrodzenie za okres urlopu okolicznościowego ustalane jest w ten sam sposób, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jedyną różnicą jest okres, z jakiego dokonywana jest weryfikacja składników płacowych – jest to miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność.

Śmierć dziecka a urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy w przypadku śmierci dziecka (urodzenia martwego dziecka) również wynosi dwa dni i przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Ponownie nie przysługuje matce, ponieważ będzie ona wówczas przebywała na obowiązkowym urlopie macierzyńskim z tytułu urodzenia martwego dziecka.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jakie dokumenty złożyć, żeby uzyskać urlop okolicznościowy w związku z narodzinami dziecka?

O urlop okolicznościowy należy zawnioskować. W zależności od wewnątrzfirmowych przepisów, może być to wersja elektroniczna lub papierowa, a wniosek powinien zwierać dane zarówno pracownika, jak i pracodawcy oraz przede wszystkim okoliczność uzasadniającą wniosek oraz wskazanie daty nieobecności.

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów