W związku z narodzinami dziecka rodzice muszą się zmierzyć z kilkoma formalnościami. Jedną z nich jest konieczność zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Poniżej kluczowe informacje dotyczące tego obowiązku.

Gdzie zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenia dziecka do ZUS-u dokona pracodawca/zleceniodawca na podstawie wypełnionego przez rodzica wniosku. Rodzice, którzy nie pracują, a zgłoszeni są w urzędzie pracy jako bezrobotni, mogą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem tego urzędu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia we własnym zakresie, na dokumencie ZUS ZCNA. Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą dokonać zgłoszenia w ZUS na formularzu ZUS ZCNA.

W jakim terminie przekazać pracodawcy informację o konieczności objęcia dziecka ubezpieczeniem?

Wniosek należy wypełnić i dostarczyć pracodawcy/zleceniodawcy niezwłocznie po nadaniu dziecku nr PESEL, który jest niezbędny do wysłania zgłoszenia. Dziecko powinno zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od otrzymania nr PESEL, także w przypadku dokonywania zgłoszenia przez rodzica prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jakie informacje są potrzebne, żeby zgłosić noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego zawiera podstawowe dane: imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa i stopień niepełnosprawności.

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Kto powinien zgłosić noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia przez jednego z rodziców. Nie ma znaczenia czy będzie to matka, czy ojciec. Jest to kwestia wewnętrznych ustaleń między rodzicami. Rodzic, który zgłasza dziecko, sam musi być zgłoszony do ubezpieczenia będąc np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Dziecko nie może być zgłoszone zarówno przez matkę, jak i ojca. Noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić także rodzic zarejestrowany jako bezrobotny w systemie urzędu pracy, bądź dobrowolnie ubezpieczony w ZUS (tj. gdy nie posiada obowiązkowego tytułu do objęcia ubezpieczeniem).

Ważny fragment

W sytuacji, gdy oboje rodzice dziecka nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszenia dziecka do ZUS powinni dokonać dziadkowie (jeden z nich) jeśli podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Ile kosztuje zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS nie wiąże się z żadnymi kosztami, zarówno dla ubezpieczonego rodzica, jak i dla płatnika składek. Koszty ponosi budżet państwa.

Czy zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego to możliwość, czy obowiązek?

Zdecydowanie jest to obowiązek każdego rodzica. Za jego niedopełnienie grozi kara grzywny, co reguluje art. 193 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi on w punkcie 1a), że „kto: nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, podlega karze grzywny”.

Ważny fragment

Jeżeli rodzic nie dopełnił formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, powinien zrobić to jak najszybciej. Wówczas jego dziecko zostanie zgłoszone do ZUS-u z datą wsteczną od dnia narodzin.

Co gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?

Dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych, które są finansowane z NFZ.

UWAGA! Korzystanie z prywatnej opieki medycznej dla siebie i rodziny (w tym nowonarodzonego dziecka) nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia dziecka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Anna Mrozek

Specjalista ds. kadr i płac

Skontaktuj się

Anna Mrozek

Specjalista ds. kadr i płac

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów