Śmierć dziecka to najtrudniejszy moment w życiu rodziców. W tak bolesnej sytuacji istotne jest, aby rodzice wiedzieli jakie przysługują im uprawnienia. Poniżej omawiamy kluczowe kwestie prawne związane m.in. z urlopem macierzyńskim i zasiłkiem chorobowym w przypadku utraty dziecka.

Strata dziecka to niewyobrażalny ból, z którym musi zmierzyć się każdy rodzic dotknięty taką tragedią. W tak trudnych chwilach ważne jest, aby mieć pełną świadomość przysługujących praw i możliwości skorzystania z urlopów oraz zasiłków, które mogą pomóc w tym bolesnym okresie. W naszym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na temat uprawnień rodzicielskich w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka oraz śmierci dziecka w pierwszych tygodniach życia.

Zasiłek chorobowy przy poronieniu

W Kodeksie pracy nie ma uregulowania dotyczącego rozróżnienia momentu poronienia i momentu urodzenia martwego. W dotychczasowym orzecznictwie przeważa pogląd, że do poronienia dochodzi do 22 tygodnia ciąży, a do urodzenia martwego po 22 tygodniu. Najważniejsza w takim przypadku jest kwestia, czy szpital wyda kartę urodzenia martwego, na podstawie której Urząd Stanu Cywilnego wyda akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka – ponieważ jedynie na podstawie aktu urodzenia przysługuje zasiłek macierzyński.

Jeśli do poronienia dochodzi na tak wczesnym etapie, że lekarz nie jest w stanie ustalić płci dziecka, wówczas szpital nie wydaje zaświadczenia o urodzeniu martwym, a tym samym pracownica nie uzyska aktu urodzenia dziecka. W przypadku poronienia na tym etapie, przy braku aktu urodzenia dziecka, jego matce przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli lekarz uzna, że jest ona niezdolna do pracy.

Ważny fragment

W przypadku poronienia rodzice powinni ustalić czy lekarz określił płeć dziecka i czy szpital wyda kartę urodzenia martwego. Jeśli tak, matka może się ubiegać o 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego. W przeciwnym razie może uzyskać jedynie zasiłek chorobowy, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (eZLA) oraz zaświadczenia o poronieniu.

Uprawnienia rodzicielskie w przypadku śmierć dziecka przy porodzie (urodzenie martwe)

W przypadku urodzenia martwego dziecka, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Jest to okres niezbędny, aby kobieta powróciła do zdrowia i odzyskała siły po porodzie. W przypadku śmierci dziecka przy porodzie, kiedy znana jest już jego płeć, szpital wydaje kartę urodzenia martwego, a Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka.

Przykład 1. Urodzenie martwego dziecka nastąpiło 15.09.2021 r. – w takim przypadku urlop macierzyński przysługuje w okresie od 15.09.2021 r. do 09.11.2021 r.

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Uprawnienia rodzicielskie w przypadku śmierci dziecka do 8 tygodnia życia

W przypadku, kiedy do śmierci dziecka dochodzi do 8 tygodnia jego życia, kobiecie przysługuje skrócony okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni od dnia porodu, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia śmierci dziecka.

Przykład 1. Do śmierci dziecka doszło w 5 tygodniu życia – w takiej sytuacji matce dziecka przysługują jeszcze 3 tygodnie urlopu macierzyńskiego, jako że całkowity możliwy okres do wykorzystania to 8 tygodni od dnia porodu. Data urodzenia 15.09.2021 r., data śmierci dziecka 19.10.2021 r. – urlop macierzyński przysługuje od 19.10.2021 r. do 09.11.2021 r.

Przykład 2. Do śmierci dziecka doszło po upływie 7 tygodni życia – wówczas jego matce przysługuje jeszcze 7 dni urlopu macierzyńskiego, jako że całkowity możliwy okres do wykorzystania to 8 tygodni od dnia porodu, jednak nie krócej niż 7 dni od dnia śmierci dziecka. Data urodzenia 15.09.2021 r., data śmierci dziecka 05.11.2021 r. – urlop macierzyński przysługuje od 06.11.2021 r. do 12.11.2021 r.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Uprawnienia rodzicielskie w przypadku śmierci dziecka po 8 tygodniu życia

Gdy do śmierci dziecka dochodzi po upływie 8 tygodnia jego życia, kobiecie przysługuje skrócony okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od daty jego śmierci (7 dni liczymy od dnia następnego po dniu śmierci dziecka).

Przykład 1. Data urodzin dziecka to 15.09.2021 r., data śmierci 01.12.2021 r., czyli po upływie 8 tygodni jego życia. Jego matce przysługuje urlop macierzyński w okresie od 01.12.2021 r. do 08.12.2021 r.

Podstawa prawna: Kodeks pracy: art. 1801 1 i §2

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Katarzyna Mróz

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr

Specjalizacje

Skontaktuj się

Katarzyna Mróz

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów