Urlop opiekuńczy jest nowym rodzajem wolnego, które przysługuje od 2023 roku w wymiarze określonym przez Kodeks pracy. Niewykorzystany – przepada. Co warto na jego temat wiedzieć?

Od 4 kwietnia 2023 roku pracownikom przysługuje tzw. urlop opiekuńczy dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych: członkowi rodziny – córce lub synowi oraz małżonkowi, a także matce lub ojcu, bądź osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym. Co warto na ten temat wiedzieć?

Ile dni wolnego przysługuje podczas urlopu opiekuńczego i czy jest płatny?

Wymiar tego urlopu wynosi 5 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego i udziela się go w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (bez względu na liczbę godzin zaplanowanych w rozkładzie czasu pracy do przepracowania). Przysługuje on niemal wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (chyba że postanawia tak umowa wiążąca strony pracy przy innej podstawie prawnej). Urlop ten jest bezpłatny oraz liczony do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jakie są zasady wnioskowania o urlop opiekuńczy?

Urlop opiekuńczy jest udzielany na wniosek pracownika. Wniosek ten powinien zostać złożony maksymalnie na 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wnioskując o urlop opiekuńczy należy podać:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga opiekilub wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opiekilub wsparcia przez pracownika
  • oraz – w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwaz pracownikiem, natomiast w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Czy „poważne względy medyczne” trzeba udokumentować?

Choć pracodawcy w praktyce mogą mieć wątpliwości co do rodzaju dokumentacji, jaką powinien przedstawić pracownik wnioskujący o urlop opiekuńczy, zgodnie z przepisami RODO nie mają jednak prawa żądać dodatkowych informacji czy dokumentacji medycznej.

Ważny fragment

Nie mogą zatem oczekiwać potwierdzenia „poważnych względów medycznych” np. zaświadczeniem lekarskim. Pracodawcy nie mogą również domagać się np. podania adresu zamieszkania członka rodziny, gdyż ta informacja nie wpływa na prawo do urlopu opiekuńczego.

Równocześnie pracownik, podając przyczynę wnioskowania o urlop nie powinien ograniczyć się do powtórzenia zastosowanego w przepisach (i utartego) sformułowania „poważne względy medyczne”. Warto, żeby w ogólny sposób scharakteryzował zaistniałą sytuację.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jeśli nie urlop opiekuńczy, to co?

Jeśli pracownik nie może skorzystać z urlopu opiekuńczego, może sięgnąć po inne formy wsparcia – np. zwolnienie lekarskie na opiekę nad członkiem rodziny. Jest ono  które jest odpłatne i opiera się na składkach ZUS. Inną opcją jest urlop bezpłatny, który pracownik może wziąć za zgodą pracodawcy. Ponadto osoby spełniające przesłanki umożliwiające im skorzystanie z urlopu opiekuńczego mogą wystąpić do pracodawcy o elastyczną organizację pracy.

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów