Komu przysługuje zwolnienie na dziecko w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni? W jakim wieku musi być dziecko, żeby takie zwolnienie uzyskać? Jak wnioskować o zwolnienie od pracy z art. 188 Kp i czy wkrótce będzie ono przysługiwało na każde dziecko?

Zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Nie ma tu znaczenia liczba posiadanych dzieci – limit jest zawsze taki sam. Rodzic decyduje czy będzie korzystał z urlopu w wymiarze dni czy godzin, wnioskując o pierwszy urlop w roku kalendarzowym.

Komu przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni i na kogo?

Dodatkowe dwa dni wolne/16 godzin przysługuje ojcu lub matce dziecka do lat 14. Jeden rodzic może wykorzystać cały dostępny wymiar lub rodzice mogą się nim podzielić – 1 dzień (8 godzin) matka i 1 dzień (8 godzin) ojciec.

 

Ważny fragment

Wynagrodzenie za nieobecność w okresie omawianego czasu wolnego ustalane jest w ten sam sposób, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Jakie dokumenty złożyć starając się o dwa dni zwolnienia na dziecko do lat 14?

Żeby otrzymać zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 Kp należy złożyć stosowny wniosek. W zależności od wewnątrzfirmowych przepisów, może być złożony w wersji elektronicznej lub papierowej i zwierać dane zarówno pracownika, jak i pracodawcy oraz wskazane daty nieobecności.

Ważny fragment

UWAGA! Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dwa dni wolne/16 godzin na mocy art. 188 Kp nie „przechodzą” na następny rok. Niewykorzystane uprawnienie wygasa.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Czy zwolnienie z art. 188 Kp będzie przysługiwało na każde dziecko?

W kwietniu 2024 roku Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Rzecznika Praw Dziecka wniosek o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmiany w art. 188 Kodeksu pracy. Obecne przepisy przyznają prawo do zwolnienia rodzicowi, a nie dziecku, co według autorów wniosku stanowi formę dyskryminacji rodzin wielodzietnych i naruszenie art. 32 Konstytucji. Podkreślają oni, że w przypadku urlopów związanych z rodzicielstwem, ich wymiar zwiększa się z każdym kolejnym dzieckiem (do piątego dziecka przy jednym porodzie lub przysposobieniu), jak na przykład w przypadku urlopu macierzyńskiego. W związku z tym proponują, aby na każde dziecko przysługiwały dwa dni opieki lub co najmniej jeden dzień, co stanowiłoby realne wsparcie polityki prorodzinnej. Rzeczniczka Praw Dziecka poinformowała, że wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką pracują nad odpowiednią nowelizacją art. 188 Kodeksu pracy.

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów