Jakie są uprawnienia pracownicze matki karmiącej piersią? Jaki czas przysługuje na karmienia dziecka piersią w skali dnia i jak długo można z tych przerw korzystać? Czy niezbędna jest jakaś dokumentacja, żeby korzystać z przerw w pracy na karmienie? Czy za czas karmienia piersią przysługuje wynagrodzenie?

Kodeks pracy umożliwia pracującym i karmiącym mamom wybrać sposób wykorzystania przysługujących im przerw. Możliwe jest zarówno ich łączenie, jak i korzystanie z nich przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy (zgodnie z art. 187 Kp). Tyle głosi treść Ustawy. W praktyce jednak nasuwa się wiele pytań, m.in.: czy pracownica ma obowiązek w jakiś sposób dokumentować karmienie piersią, przez jaki czas przysługuje jej to uprawnienie, czy liczba przerw jest uzależniona od wymiaru etatu, jak poprawnie obliczyć wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w dalszej części artykułu.

Jaki czas przysługuje pracownicy na karmienie dziecka piersią?

Ustawa z 29 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, przewiduje przerwy w pracy dla tych pracownic, które karmią swoje dzieci piersią. Czas przysługującej przerwy jest uzależniony od liczby karmionych dzieci oraz od harmonogramu czasu pracy danego dnia – szczegóły w tabeli.

Liczba dzieci Czas pracy: 6-8 godzin i więcej dziennie Czas pracy: 4-6 godzin dziennie
1 dziecko 2 x 30 min. 1 x 30 min.
2 dzieci lub więcej 2 x 45 min. 2 x 45 min.

Jaka jest niezbędna dokumentacja dotycząca karmienia piersią?

Pracownica pragnąca korzystać z przerw na karmienie piersią powinna przedstawić pracodawcy wniosek zawierający oświadczenie, iż karmi dziecko, określający również formę w jakiej chce wykorzystać tę przerwę w pracy. Pracodawca nie posiada żadnych podstaw prawnych, aby żądać jakiegokolwiek innego poświadczenia faktu karmienia piersią. Nie może on np. w regulacjach wewnątrzzakładowych wprowadzać wymogu przedstawiania zaświadczenia lekarskiego dotyczącego karmienia piersią. Wniosek pracownicy powinien być przechowywany w zbiorze dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy (zgodnie z art.6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jak długo przysługują przerwy na karmienie piersią?

Prawo nie określa maksymalnego czasu korzystania z omawianego uprawnienia. Jedyny zapis, do którego można się odnieść w tej kwestii, to zawarty w art.100 § 2 pkt 6 obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, ze strony pracownicy. Należy przez to rozumieć korzystanie ze swoich praw w sposób adekwatny do realnych potrzeb dziecka oraz zachowanie prawdomówności.

Warto mieć tu na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 1999 r., w którym mowa o odpowiedzialności pracownika za naruszenie zasad współżycia społecznego, prowadzącego do powstania napięć, konfliktów i zagrożenia spokoju w zakładzie pracy (sygn. akt: I PKN 614/98). Przepisy wewnątrzzakładowe muszą pozostawać w całkowitej zgodności z obowiązującymi ogólnopaństwowymi zasadami oraz nie mogą narzucać pracownicy warunków od nich mniej korzystnych.

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Czy wymiar etatu ma znaczenie dla przerw na karmienie piersią?

Ustawa wyraźnie uzależnia liczbę przysługujących przerw na karmienie piersią od harmonogramu czasu pracy danego dnia. Istnieje możliwość, że mamie pracującej w równoważnym systemie czasu pracy (zatrudnionej na pełen etat) przerwa na karmienie nie będzie przysługiwać. Stanie się tak, gdy harmonogram czasu pracy na dany dzień wyniesie 4 godziny lub mniej. Równocześnie pracownica zatrudniona na pół etatu, w czasie swojego 8 godzinnego dnia pracy (wynikającego z harmonogramu czasu pracy) będzie mogła skorzystać z dwóch przerw na karmienie.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jak skalkulować wynagrodzenia za czas karmienia piersią?

Kodeks pracy nie porusza kwestii wynagrodzenia za czas przerwy na karmienie piersią. Jeżeli pracownica otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, określone w stawce miesięcznej, nie ma potrzeby odrębnego obliczania wynagrodzenia za czas przerwy.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia, takich jak prowizje, godziny nadliczbowe, premie i inne, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z tzw. „Rozporządzeniem o wynagrodzeniach”, czas przerwy należy w obliczeniach traktować podobnie, jak okres urlopowy, z tą różnicą, iż składniki zmienne przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, bierzemy pod uwagę z miesiąca, w którym udzielona była przerwa na karmienie (zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

AUTORKA: Ewelina Kubiczek, Outsourcing kadr i płac

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów