Ile trwa urlop rodzicielski w przypadku matki, a ile w przypadku ojca? Jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy, żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego? Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego?

Urlop rodzicielski wynosi standardowo 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 43 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej, niż jednego dziecka. Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego i w jakim wymiarze?

 • Jeden z rodziców – maksymalnie 32 tyg. w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas porodu;
 • drugi z rodziców – 9 tygodni;
 • oboje rodzice – równocześnie; okresy korzystania z urlopu rodzicielskiego przez matkę i ojca sumują się i nie mogą wynosić więcej, niż 41/43 tygodnie, z czego jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 32/34 tygodnie;
 • oboje rodzice – na zmianę, dzieląc między siebie okres 41/43 tygodni, z czego jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 32/34 tygodnie.

Co się zmieniło w zasadach udzielania urlopu rodzicielskiego?

W związku z wprowadzeniem dyrektywy work-life-balance, wymiar urlopu rodzicielskiego w kwietniu 2023 roku wzrósł z 32/34 tygodni do 41/43 tyg. Tych „dodatkowych” 9 tygodni jest zarezerwowanych dla drugiego z rodziców dziecka, bez możliwości przeniesienia tego uprawnienia na pierwszego. Owo nowe, dodatkowe uprawnienie, dotyczy rodziców dzieci urodzonych:

 • po 26 kwietnia 2023 r. oraz
 • urodzonych przed 26 kwietnia 2023 r., a których rodzic posiadał prawo lub korzystał z urlopu rodzicielskiego w okresie 2 sierpnia 2022 r. – 26 kwietnia 2023 r.

Ważny fragment

Urlop rodzicielski można wykorzystać w całości, bądź można go podzielić na maksymalnie 5 części w terminie nie późniejszym, niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

W przypadku rodziców posiadających zaświadczenie o ciężkim upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie dziecka powstałej w trakcie ciąży bądź porodu (wg ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z 4 listopada 2016 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z 2022 r. poz. 2140.) jego limit jest znacznie wydłużony i wynosi 65-67 tygodni.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jaki wniosek złożyć pracodawcy, chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

O udzielenie urlopu rodzicielskiego można wystąpić na podstawie:

 • wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (należy go złożyć nie później niż 21 dni po porodzie);
 • odrębnych wniosków dotyczących udzielenia całości lub części urlopu rodzicielskiego (trzeba je złożyć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części).

Ważny fragment

WAŻNE! Wnioski o urlop rodzicielski złożone w odpowiednim terminie są dla pracodawcy wiążące – nie może on odmówić udzielenia takiego urlopu.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Pobierz informator: Pracownicze uprawnienia rodzicielskie 2024 – urlopy, świadczenia, wnioski

Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego?

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości:

 • 50% podstawy wymiaru zasiłku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, tj. w terminie nie późniejszym niż 21 dni po porodzie); aby uzyskać zasiłek w wysokości 81,5% należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku (WAŻNE! nie jest to wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego!);
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku – w przypadku składania wniosków w terminie nie krótszym, niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego lub gdy matka dziecka nie złożyła wniosku o wypłatę 81,5% podstawy wymiaru zasiłku w ciągu 21 dni od dnia porodu;
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku – w przypadku korzystania przez drugiego rodzica z dodatkowych 9 tygodni urlopu.

Podstawa prawna: Art. 182 (1a, c, d) Kodeksu pracy, art. 184 Kodeksu pracy; Art. 31 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

AUTORKA: Karolina Nowak-Kozłowska

Purpurowy informator Pracownicze uprawnienia rodzicielskie

Świadczenia i urlopy przysługujące matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

Pobierz informator

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów