Zmieniające się otoczenie oraz chęć jak najłatwiejszego dostępu do informacji powoduje, iż coraz więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych. Powoduje to, iż coraz więcej firm szuka potencjalnych odbiorców poprzez usługi tzw. influencerów i blogerów. Bez wątpienia, odpowiednie wypromowanie  produktu w Internecie nie jest proste. Co więcej taka usługa również się wiąże z określonymi obowiązkami podatkowymi, o których podatnicy nie powinni zapominać. Poniżej przedstawimy Państwu najczęstsze formy współpracy oraz wątpliwości w zakresie skutków podatkowych, z którymi mogą się zetknąć podatnicy.

Rodzaje współpracy z blogerami

W praktyce można rozważać kilka scenariuszy wydania towarów influencerom (blogerom) przez podatnika:

  1. sprzedaż za symboliczną cenę (np. za 1 zł);
  2. wydanie nieodpłatne;
  3. umowa barterowa (towar za usługę reklamową).

Z podatkowego punktu widzenia najbardziej przejrzysta jest sytuacja pierwsza, czyli sprzedaż i odpowiednie wynagrodzenie. Po stronie firmy dokonującej sprzedaży powstanie przychód z tytułu sprzedaży, transakcja ta również będzie opodatkowania podatkiem VAT.

Bloger z kolei otrzyma wynagrodzenie za umieszczenie/reklamowanie produktów firmy. Kwestia rozliczeń podatkowych po stronie blogera jest w dużym stopniu uzależniona od formy i sposobu wykonywania przez niego czynności. W zależności od charakteru działalności blogera, w niektórych sytuacjach firma, jako podmiot nabywający usługę reklamową może być zobowiązana do potrącenia odpowiedniej zaliczki na podatek PIT lub nawet składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W przypadku natomiast nieodpłatnego wydania towarów zasadniczo w każdym przypadku powstanie przychód do opodatkowania po stronie otrzymującego, a fakt prowadzenia działalności gospodarczej lub nie, będzie miał wówczas jedynie wpływ na określenie źródła przychodu, a tym samym na ewentualne obowiązki firmy jako płatnika.

Ponadto, nieodpłatne wydanie jest również co do zasady czynnością opodatkowaną VAT, w zakresie, w jakim nie dotyczy to próbek lub prezentów o małej wartości. Szczegółowe regulacje w zakresie definicji próbek i prezentów o małej wartości zostały uregulowane w przepisach Ustawy VAT. Biorąc pod uwagę wartość towarów przekazywanych w ramach promocji na firmie co do zasady będzie ciążył obowiązek wykazania podatku należnego VAT.

Również przy nieodpłatnym przekazaniu towarów na rzecz blogerów w niektórych  przypadkach firmy mogą być zobowiązane również do przygotowania dodatkowych informacji o wysokości uzyskanego przez osobę fizyczną przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego produktu. Informacja ta powinna być przesłana zarówno do blogera, jak i jego urzędu skarbowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jaką formę podatnicy wybierają najczęściej?

Najczęstszą sytuacją jednak jest rozliczanie się w ramach umowy barterowej. W praktyce to wygląda tak, iż pomimo, iż teoretycznie towar jest przekazywany blogerowi nieodpłatnie, firma oczekuje z jego strony świadczenia wzajemnego w postaci świadczenia usługi reklamowej.

Rozwiązanie takie może być stosowane zarówno w relacji z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również z podmiotami takiej działalności nieprowadzących. Umowa barterowa jest umową konsensualną i wzajemną, a istota wzajemności polega na tym, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek ekwiwalentności – wymiana towaru za towar lub usługi za usługę lub towaru za usługę powinny mieć równą (porównywalną) wartość. Istotą takiej umowy jest również to, że strony pomiędzy sobą nie dokonują rozliczeń – brak konieczności dokonywania jakichkolwiek rozliczeń pieniężnych – zapłatą jest świadczenie rzeczowe. Rozwiązanie to jest zatem stosowane najczęściej w sytuacji, gdy świadczenia, które mają podlegać wymianie są ekwiwalentne (ich wartość jest zbliżona).

Przytoczone przykłady współpracy określają wyłącznie najbardziej popularne formy współpracy. Rzeczywistość gospodarcza i swoboda zawierania umów mogą powodować zupełnie odmienne relacje, a co za tym idzie zupełnie inne skutki podatkowe.

Ze względu na to, iż kwestia ta może być badana przez organy podatkowe, każdorazowo zalecana jest szczegółowa analiza konkretnych postanowień umów.

AUTOR: Darya Lukouskaya

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Katarzyna Schmidt

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Katarzyna Schmidt

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.