Od 1 stycznia 2016 r. nie ma już znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych, dla określenia właściwości urzędu skarbowego w zakresie rozliczania podatku VAT.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem właściwym dla celów podatku VAT jest urząd skarbowy właściwy:

  • ze względu na adres zamieszkania podatnika – dla osób fizycznych
  • ze względu na adres siedziby – dla osób innych niż osoby fizyczne

Tym samym nie ma już znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju właściwym urzędem skarbowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,

Natomiast Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego jest właściwy dla podmiotów zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska.

Ponieważ zmiana właściwości urzędu spowodowana jest zmianą przepisów (Ustawy VAT i Ordynacji podatkowej), podatnicy nie mają obowiązku informowania organów podatkowych o tym fakcie (nie składa się aktualizacji VAT-R).

Za grudzień 2015 r. w nowym urzędzie

Rozliczenia podatku VAT (deklaracje, informacje podsumowujące), począwszy od rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy (miesiąc grudzień 2015 r., IV kwartał 2015 r.), należy zatem składać do nowego urzędu skarbowego. Po 1 stycznia 2016 r. do nowego urzędu skarbowego należy składać także korekty dotychczasowych rozliczeń. Dotyczy to przede wszystkim tych podmiotów, które miały inne miejsce zamieszkania lub siedziby, niż miejsce prowadzonej działalności.

Sprawy w toku

Zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed dniem 1 stycznia 2016 r. pozostają we właściwości dotychczasowych naczelników urzędów skarbowych. Również toczące się postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku VAT usług będą załatwione przez dotychczas prowadzących sprawy naczelników urzędów skarbowych.

 

 

Kaucje gwarancyjne

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego (o których mowa w art. 105b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT), podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do wymogów określonych w art. 105b ust. 3b-3f ustawy o VAT (jeżeli w okresie 1 lipca 2015 r. – 1 stycznia 2016 r. nie dokonali już takiego dostosowania). Podmioty te (którym zmienia się właściwość z dniem 1 stycznia 2016 r.) mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 r., pod rygorem usunięcia następnego dnia roboczego z wykazu (art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. poz. 605).

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiana właściwości miejscowej urzędu dla podatników podatku VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.