Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak sprawdzić kontrahenta w VAT27.06.2017

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat pt. „Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT”. Przedsiębiorcy znajdą pierwsze sugestie, jak sprawdzać, czy prowadzą transakcje z rzetelnym kontrahentem.

W komunikacie przypomniano, że nie stanowią podstawy do odliczenia lub wnioskowania o zwrot VAT faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy:

  • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący, lub
  • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że to na podatniku ciąży obowiązek weryfikacji kontrahentów pod kątem sprawdzenia, czy nie zachodzą te przesłanki.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Nie wystarczy sprawdzenie w rejestrze

Z komunikatu wynika, że podstawą zachowania absolutnego minimum ostrożności jest sprawdzenie, czy kontrahent jest rzeczywistym podmiotem gospodarczym zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Należy to sprawdzić:

Zastrzeżono, że „nie wystarczy jednak samo sprawdzenie, czy przedsiębiorca widnieje w rejestrze VAT, ponieważ np. często zdarza się, że mały przedsiębiorca o minimalnym kapitale zakładowym oferuje dużą ilość produktów w bardzo atrakcyjnej cenie. Takie oferty wymagają weryfikacji, np. czy dany podmiot daje rękojmię rzetelnego prowadzenia działalności. Sposób weryfikacji powinien być wówczas adekwatny do danej transakcji lub do konkretnego podmiotu”.

Jednocześnie przypomniano, że od dnia 1 stycznia 2017 r. brak staranności w doborze kontrahenta i wynikłe z tego uwzględnianie w rozliczeniach transakcji nie uprawniających do odliczenia/zwrotu wiąże się z ryzykiem wykreślenia z rejestru podatników VAT, sankcją w VAT (30 lub nawet 100%), a w przypadku wystawiania fikcyjnych faktur – odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności do 25 lat więzienia.

Trwają prace nad kodeksem dobrych praktyk VAT

Opublikowany komunikat wpisuje się w szersze działania Ministerstwa Finansów oraz przedsiębiorców mające na celu opracowanie kodeksu dobrych praktyk VAT. Taki kodeks zaakceptowany przez MF wzmocni bezpieczeństwo przedsiębiorców w relacjach z fiskusem, któremu znacznie trudniej byłoby zarzucać firmom niedochowanie należytej staranności.

W prace nad kodeksem zaangażował się również Grant Thornton. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan rozpoczęliśmy prace nad nową inicjatywą, która ma uchronić uczciwie działające w Polsce firmy przed niesłusznym podejrzeniem organów skarbowych o nieuczciwe praktyki w zakresie VAT.

Już teraz rekomendujemy jednak sprawdzenie, czy w Państwa firmach stosowane są odpowiednie narzędzia pozwalające na uznanie, że kontrahenci weryfikowani są w sposób wystarczający. Chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu takich weryfikacji i przygotowaniu odpowiednich procedur zgodnych z zasadami ostrożności kupieckiej.

AUTOR: Łukasz Kempa, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Analizy Grant Thornton docenione przez(...)

Czytaj więcej →

W walce o bezpieczeństwo podatników

Czytaj więcej →

Trzecie ostrzeżenie MF przed agresywną(...)

Czytaj więcej →

MF ostrzega przed uwzględnianiem w(...)

Czytaj więcej →

MLC, czyli koniec stabilnych umów(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami