Zasada neutralności jest podstawową zasadą konstrukcyjną podatku VAT17.11.2014

Organy podatkowe nie mają racji odmawiając prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego przy zakupie przez przyszłych wspólników spółki cywilnej (małżonków), przed jej rejestracją, nieruchomości na cele działalności tej spółki, które to nieruchomości zostały następnie wniesione do spółki i ujęte w ewidencji środków trwałych.

Fakt, iż nabywcami nieruchomości, wskazanymi w fakturach zakupu, byli przyszli wspólnicy spółki cywilnej, nie stoi na przeszkodzie realizacji przez spółkę prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego przy zakupie tych nieruchomości, po dokonaniu przez nią rejestracji jako czynnego podatnika VAT, gdy nieruchomości od początku miały służyć i będą wykorzystywane w działalności gospodarczej spółki. Fakt, że fakturę zakupu nieruchomości wystawiono na nazwisko przyszłych wspólników, nie może, w świetle orzecznictwa TSUE, uniemożliwiać spółce dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

Spółka, domagając się przyznania jej prawa do odliczenia podatku naliczonego powoływała się na zasadę neutralności podatku VAT, wskazując, że w świetle tej zasady niespełnienie wymogów formalnych, dotyczących warunków stawianych fakturze zakupu towaru, nie może prowadzić do uniemożliwienia odzyskania przez podatnika podatku naliczonego, w sytuacji, gdy pomiędzy podatnikami, którzy ponieśli ciężar podatku VAT (a nie występowali jako konsumenci finalni), a wspólnikami spółki osobowej, która wykorzystuje ten towar w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej istnieje tożsamość podmiotowa – tak jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie, gdzie spółkę cywilną zawiązali małżonkowie.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

WSA we Wrocławiu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego zawartym w wydanej interpretacji indywidualnej, iż prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji zakupu nieruchomości nie może być realizowane przez spółkę cywilną. Sąd podkreślił, że zasada neutralności jest podstawową zasadą konstrukcyjną podatku VAT i ma ona zagwarantować, że podatek ten będzie obciążał wyłącznie konsumpcję, nie zaś działalność gospodarczą. Stąd też konieczne jest, by podmiot, który przy zakupie towarów lub usług na cele działalności gospodarczej, a nie konsumpcji, poniósł ciężar opodatkowania VAT, miał możliwość odzyskania tego podatku. Takie stanowisko wynika także z orzecznictwa TSUE. Trybunał w swych orzeczeniach podkreśla, że zasada neutralności VAT w odniesieniu do obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa wymaga, aby pierwsze wydatki inwestycyjne dokonane na potrzeby i cele przedsiębiorstwa były uznawane za działalność gospodarczą, oraz, że z ową zasadą byłoby sprzeczne, gdyby rzeczona działalność rozpoczynała się dopiero w chwili, gdy nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana, to znaczy gdy powstaje dochód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko to powtórzył NSA w wyroku z 5 listopada 2014 r. sygn. akt I FSK 1658/13, oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Podatkowa grupa kapitałowa nie istnieje(...)

Czytaj więcej →

Termin zwrotu VAT nie może(...)

Czytaj więcej →

Odstępne opodatkowane VAT

Czytaj więcej →

Korekta VAT in plus –(...)

Czytaj więcej →

VAT od samochodów – plany(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami