Kontrola i postępowanie podatkowe

Kontakt

Nasze wsparcie obejmuje pomoc w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł.

Uczestnictwo doradcy podatkowego w postępowaniu przed organami podatkowymi pozwala ograniczyć uciążliwości związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, ale przede wszystkim umożliwia skuteczną obronę przed zarzutami na samym początku i w jego trakcie. To właśnie obrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie podczas kontroli, czy też na dalszych etapach postępowania podatkowego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii.

Zakres wsparcia w trakcie kontroli podatkowych lub innych postępowań:

 • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed izbami administracji skarbowej
 • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
 • uczestnictwo i doradztwo w trakcie przesłuchań pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
 • wsparcie w czynnościach sprawdzających oraz wstrzymaniu zwrotu podatku VAT
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych

Więcej informacji na temat wsparcia w postępowaniach podatkowych przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Urzędnicy przyszli na kontrolę? Pamiętaj!

 1. nie rezygnuj z brania udziału w kontroli – możesz zlecić tę czynność pełnomocnikowi;
 2. wyznacz osobę do kontaktu z kontrolującym – pełnomocnikiem nie musi być pracownik;
 3. nie rezygnuj z udziału w przesłuchaniu świadków – możesz zlecić udział pełnomocnikowi;
 4. żądaj, aby pytania i wnioski o dokumenty były przekazywane na piśmie;
 5. weryfikuj czy to, o co wnioskuje kontrolujący nie wykracza poza zakres kontroli;
 6. zawsze można negocjować termin przekazania wyjaśnień;
 7. możesz zaprotestować przeciwko przedłużaniu kontroli;
 8. masz prawo składać wyjaśnienia w trakcie kontroli, jak i po otrzymaniu protokołu;

Jak poradzić sobie z kontrolą?

Sukces w sporze z organami podatkowymi zależy do dwóch elementów:

 • przygotowania merytorycznego, czyli umiejętności uzasadnienia, na bazie obowiązujących przepisów prawa,  prawidłowości rozwiązań, które zostały przyjęte w przedsiębiorstwie.
 • przygotowania proceduralnego, czyli umiejętnego korzystania z praw przyznanych podatnikowi w obowiązujących przepisach.

Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zastosuje się właściwie te zasady.

Zaufany, stały doradca, który zna podatnika, jego branżę i specyfikę działalności z pewnością świetnie sobie poradzi w trakcie kontroli.

Nasze doświadczenie w postępowaniach kontrolnych i innych podatkowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki, doradcy podatkowi Grant Thornton skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

Wybrane Publikacje

5 najważniejszych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego

Czytaj więcej →

Nowa definicja działalności gospodarczej – kosmetyka czy rewolucja?

Czytaj więcej →

Jeden rachunek dla wszystkich składek ZUS od 2018 r.

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Optymalizacje podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Interpretacje indywidualne

Audyt podatkowy

Skontaktuj się z nami