W cyfrowym świecie wszystko dzieje się szybciej i bez względu na porę dnia i porę roku. Większość incydentów bezpieczeństwa ma miejsce wtedy gdy nasi pracownicy spędzają urlop nad morzem, w górach albo zagranicą. Powinniśmy mieć tę świadomość i być na to przygotowani.

ANKIETA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo zajmuje wysoką pozycję w agendach zarządów firm, które do rozwoju podchodzą odpowiedzialnie. Po produkcji mechanicznej napędzanej siłą pary, produkcji masowej z zastosowaniem energii elektrycznej oraz sterowanej komputerowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nadszedł czas jednorodnego systemu cyber-fizycznego (ang. cyber-physical system). Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, której istotą jest integracja systemów cyber fizycznych, Internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. Lawinowy wzrost efektywności przedsiębiorstw, które decydują się na aktywny udział w tych rewolucyjnych zmianach gospodarczych obarczony jest jednak ryzykiem związanym z cyberzagrożeniami.

Dynamika zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

Dynamika zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w ostatnich latach przekroczyła poziom, który jest akceptowalny nawet dla amatorów wysokiego ryzyka. W minionym roku w polskiej cyberprzestrzeni zarejestrowano ponad 6484 incydenty bezpieczeństwa (źródło: Raport roczny 2019 z działalności CERT Polska), a każdy z nich wywołał konkretne i dotkliwe skutki dla ofiar ataków. Dla porównania liczba incydentów w 2018 roku wynosiła 3739, co oznacza wzrost liczby incydentów rok do roku o 73%. Pośród najczęściej występujących zagrożeń znalazły się phishing (54,2%), złośliwe oprogramowanie (14,9%) oraz obraźliwe i nielegalne treści (12,1%). Niezwykle popularne stały się wyłudzenia wykorzystujące fałszywe bramki płatności i fałszywe sklepy. Znaczący wzrost zanotowano w zakresie infekcji ransomware w sektorze przemysłowym, medycznym i administracji rządowej oraz samorządowej. Zanotowano wzrost w obszarze specjalizowanych ataków na urządzenia Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), gdzie celem ataków są nie tylko systemy informatyczne ale kamery internetowe, telewizory, lodówki i niemalże dowolne urządzenie podłączane do Internetu.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Cyberbezpieczeństwo
Dowiedz się więcej

Mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, które awansowały do pierwszej trójki zagrożeń globalnych obok kataklizmów naturalnych i zmian klimatycznych. Jednocześnie polskie firmy wyraźnie są nieświadome realnych zagrożeń i funkcjonują w iluzji poczucia bezpieczeństwa, nie realizując podstawowych działań, które pozwalałyby uchronić się przed dotkliwymi stratami związanymi z incydentami.

Cyberbezpieczeństwo: ochrona interesów swoich firm i interesów swoich klientów

Z badania przeprowadzonego pod koniec 2019 roku przez zespół ds. cyberbezpieczeństwa firmy Grant Thornton wynika, że polscy przedsiębiorcy mają wiele do zrobienia w zakresie ochrony interesów swoich firm i interesów swoich klientów.

O tym, że cybezbezpieczeństwo nie powinno już być traktowane jako priorytet tylko przez banki czy inne potężne instytucje wrażliwe dla funkcjonowania państwa, może świadczyć fakt, że aż 28% z ankietowanych średnich i dużych firm twierdzi, że w ostatnim roku padło celem ataku cybernetycznego. Jednocześnie, 70% przedsiębiorców w naszym kraju jest zadowolonych z przygotowania swoich firm na cyberzagrożenia. Dla porównania firmy w innych krajach są znacznie ostrożniejsze w ocenie swoich możliwości obrony przed cyberatakami – przykładowo w Finlandii i Szwecji zadowolonych jest 40% firm, a w Japonii tylko 38% firm.

Ważny fragment

Niestety pogłębione badanie wskazuje na to, że wysoki poziom zadowolenia polskich firm z przygotowania na cyberataki wynika raczej z niskiej świadomości niż z faktycznego dobrego przygotowania na zagrożenia.

Według badania, tylko 29% firm w Polsce jest zadowolonych ze swoich możliwości wykrywania przypadków naruszenia prywatności danych, a 41% dobrze ocenia swoje zdolności do reagowania na ataki. Tylko 30% firm twierdzi, że po wykryciu incydentu są w stanie odpowiednio ocenić sytuację i zaistniałe szkody. Pokazuje to bardzo niską skuteczność wykrywania incydentów wśród polskich firm, katastrofalnie niski poziom zdolności reagowania na ataki oraz długi czas, który upływa od wystąpienia incydentu do jego wykrycia, który mierzony jest nie w godzinach, czy dniach, ale… w miesiącach. Tworzy to złudne poczucie bezpieczeństwa, które samo w sobie jest zagrożeniem.

Bardzo znamienne jest to, że polscy przedsiębiorcy nie inwestują w bezpieczeństwo, podejmując nieświadomie ryzyko strat związanych z cyberatakiem. A warto i opłaca się, bo straty te bardzo często przekraczają kilkukrotnie koszt zabezpieczeń i polisy ubezpieczeniowej, która niejedną firmę uratowała od upadku po incydencie.

Cyberwyzwania dla polskich firm
28% polskich firm było celem ataku w minionym roku
69% firm ma poważne problemy w reagowaniu na cyberataki
43% firm mierzy się z wymaganiami klientów w zakresie bezpieczeństwa
Najczęstsze przyczyny cyberporażek
33% firm nie ma wiedzy na temat cyberzagrożeń
27% firm polega tylko na zabezpieczeniach technicznych
20% ma świadomość niskiego poziomu bezpieczeństwa swoich dostawców

Mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, które awansowały do pierwszej trójki zagrożeń globalnych obok kataklizmów naturalnych i zmian klimatycznych. Jednocześnie polskie firmy wyraźnie są nieświadome realnych zagrożeń i funkcjonują w iluzji poczucia bezpieczeństwa, nie realizując podstawowych działań, które pozwalałyby uchronić się przed dotkliwymi stratami związanymi z incydentami.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.