Strony mają prawo ustalić okres rozliczeniowy dla dostaw towarów.

Przepis art. 19a ust. 4 Ustawy VAT należy rozumieć w taki sposób, że strony mają prawo ustalić okres rozliczeniowy np. miesięczny dla dostaw towarów i obowiązek podatkowy dla tych dostaw powstanie raz na koniec miesiąca. Taka konkluzja wynika z wczorajszego wyroku WSA w Łodzi.

Fiskus uważa, że dostawy towarów, pomimo że są powtarzalne i stałe, to jednak można każdą dostawę wyodrębnić jako samodzielną dostawę, która jest określona jednoznacznie co do przedmiotu oraz czasu jej realizacji.

Sędziowie skrytykowali skostniały pogląd Ministra Finansów, iż tylko ten sposób rozliczeń dotyczy dostaw ciągłych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dostawa nie musi być „ciągła”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.