Treść artykułu

Przełom roku to w motoryzacji okres wyprzedaży roczników, natomiast dla przedsiębiorców to najlepszy czas, kiedy mogą pozwolić sobie na wymarzony model i atrakcyjne pakiety po lepszej cenie niż w ciągu roku. Jakie zatem obowiązki mają przedsiębiorcy, którzy przy zakupie nowego modelu zdecydują się na sprzedaż obecnego auta?

Obecnie (tj. od 1 kwietnia 2014 r.) od zakupu samochodu osobowego podatnicy mogą odliczać:

  • 50% kwoty VAT z faktury – jeżeli podatnik będzie wykorzystywał nabyty pojazd w celach mieszanych (czyli w prowadzonej działalności gospodarczej i prywatnie),
  • 100% kwoty VAT z faktury – pod warunkiem wykorzystywania nabytego pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, zgłoszenia pojazdu na formularzu VAT-26 oraz ustanowienia regulaminu użytkowania auta w firmie.

Jaka jest dopuszczalna stawka VAT?

Jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych, od zakupu którego przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT (50% lub 100%), musi tę sprzedaż opodatkować stawką 23%.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Jak “odzyskać” nieodliczony podatek?

Przepisy podatkowe wskazują, że w przypadku sprzedaży pojazdu samochodowego, od którego odliczenie VAT było limitowane 50% lub 60%, w ciągu:

  • 60 miesięcy – dotyczy pojazdów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł
  • 12 miesięcy – dotyczy pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł

od miesiąca, w którym został zakupiony samochód, podatnik może „odzyskać” część nieodliczonego podatku. Korekty dokonuje się zwiększając podatek naliczony do odliczenia w deklaracji za miesiąc lub kwartał, w którym sprzedano samochód, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Oznacza to, że podatnik ma prawo do odliczenia tylko części dotyczącej okresu wykorzystywania samochodu do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Nowy CIT-8 i jego załączniki

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma zostać wydane 28 lutego 2019 roku. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją rozporządzenia,…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane