Coraz więcej polskich pracodawców zatrudnia obcokrajowców, chcąc skuteczniej konkurować na rynku. Coraz więcej obcokrajowców oraz różnej wielkości firm jest zainteresowanych relokacją do Polski. Dla jednych i drugich trzy lata temu powstał program wizowy Poland. Business Harbour.

MSZ wstrzymało program PBH!

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powziął wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania programu „Poland. Business Harbour” (PBH), wskutek czego zawiesił wydawanie wiz cudzoziemcom w jego ramach. Jak podało MSZ w  oficjalnym komunikacie (26.01.2024), decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji zarówno firm, jak i cudzoziemców korzystających z tego programu.

Resort podkreślił, że dotychczasowe działania w ramach PBH nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, co znalazło odzwierciedlenie w publicznych dyskusjach. Wśród poruszanych kwestii znalazły się głównie podejrzenia dotyczące możliwości wykorzystywania wiz w celu przedostania się do strefy Schengen, czego dowodem mogą być rozbieżności między danymi dotyczącymi wydanych wiz i przekroczeń granicy na ich podstawie. Ponadto pojawiły się wątpliwości, czy wszyscy cudzoziemcy objęci programem PBH rzeczywiście są specjalistami (nie prowadzono dokładnej wersyfikacji).

MSZ zapowiedziało rozpoczęcie prac nad optymalizacją procedur wizowych skierowanych do przedstawicieli sektora gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem branż kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zawieszenie programu ma obowiązywać do czasu opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur gwarantujących jego prawidłowe funkcjonowanie. Do tego momentu cudzoziemcy mogą aplikować o polskie wizy na zasadach ogólnych.

Program wizowy Poland. Business Harbour – czym jest?

Program Poland. Business Harbour (PBH) to program wizowy uruchomiony w 2020 r., początkowo mający ułatwić dostęp do polskiego rynku pracy wykwalifikowanym pracownikom z branży IT pochodzącym z Białorusi. W przeciągu niecałego roku od startu został rozszerzony na Mołdawię, Rosję, Ukrainę, Gruzję i Armenię, a kilka miesięcy później – także na Azerbejdżan. Ścieżka indywidualna (dla osób fizycznych) jest dedykowana osobom mogącym udowodnić posiadanie minimum rocznego doświadczenia zawodowego w branży IT lub kierunkowego wykształcenia oraz zainteresowanie angażem ze strony konkretnego pracodawcy.

Czy program wizowy Poland. Business Harbour obejmuje cały świat?

Od września 2022 roku program PBH obejmuje cały świat – jednak wyłącznie w przypadku wybranych podmiotów zainteresowanych znalezieniem tu „bezpiecznej przystani”, tj.:

1. zagranicznych startupów zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej działalności na terenie Polski, chcących przetransferować tu swoją myśl technologiczną, informatyczną lub nowatorskie pomysły z innych branż;

2. małych, średnich i dużych firm nie tylko firmy z branży IT.

Co zapewnia wiza Poland. Business Harbour obcokrajowcom?

W ramach programu Poland.Business Harbour powstał specjalny typ wizy, która przede wszystkim umożliwia pracę w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę, pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak polscy obywatele, a także np. na zabranie ze sobą rodziny.

Na jakie pytania odpowiada informator „Program Poland. Business Harbour od A do Z”?

W niniejszym Purpurowym Informatorze, który z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce, zawarliśmy między innymi takie informacje, jak:

  • czym wiza Poland. Business Harbour różni się od innych rodzajów wiz;
  • do czego uprawnia wiza Poland. Business Harbour i jak długo jest ważna;
  • jak wygląda proces przyznawania wiz PBH osobom fizycznym i jak się o nią ubiegać krok po kroku;
  • jak wygląda przyznawanie wiz Poland. Business Harbour osobom towarzyszącym ekspertom IT;
  • na jakich zasadach obcokrajowcy na wizie PBH mogą zakładać w Polsce działalność gospodarczą;
  • jakie są obowiązki pracodawców zatrudniających obcokrajowców posiadających wizę Poland. Business Harbour.

Zapraszamy do lektury!

Poland. Business Harbour

Legalny pobyt i praca w Polsce dla cudzoziemców nie tylko spoza UE

Zobacz raport

Za organizację oraz realizację funkcjonowania programu Poland. Business Harbour odpowiadają między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć np. na stronach www.gov.pl, www.parp.gov.pl, czy www.paih.gov.pl, a także w naszym Purpurowym Informatorze.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Ewa Gulczyńska

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Skontaktuj się

Ewa Gulczyńska

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.