Treść artykułu

Przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność nastawioną na innowacyjność, mogą skorzystać z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej,  która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Pozwala ona dokonać pewnych oszczędności i odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe kwoty. Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w przepisach, które czynią ulgę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Odliczenia od dochodu w 2016 roku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2016, podatnicy ponoszący wydatki na prace badawczorozwojowe,
poza zaliczeniem ich do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowo części tzw. kosztów kwalifikowanych, które obejmują:

  • koszty pracownicze, w tym składki w części finansowanej przez pracodawcę, jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.

Cały artykuł do przeczytania w na str. 36 poniższej publikacji:

Magazyn PLUS o dotacjach

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Najczęściej czytane