Treść artykułu

We wrześniu ulegnie zmianie minimalny poziom wydatków wymagany do uzyskania decyzji o wsparciu w wielu lokalizacjach. Może okazać się, że wartość inwestycji wcześniej kwalifikująca się do korzystanie ze zwolnienia z podatku przestanie do tego uprawniać i odwrotnie – że inwestycje o zbyt małej według dotychczasowych kryteriów wartości zaczną kwalifikować się do zwolnienia z podatku. Warto dokonać w tym względzie oceny.

„Progi wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji

Obecne „progi wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji są oparte na przeciętnej stopie bezrobocia ogłoszonej na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów. Jednak spodziewana na koniec września 2019 r. (od 27 września) publikacja nowej przeciętnej stopy bezrobocia przez GUS może znacząco wpłynąć na kryteria wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji. Dla niektórych obszarów (powiatów) warunki ubiegania się pomoc publiczną staną się korzystniejsze, natomiast dla niektórych z powiatów uzyskanie zwolnienia będzie trudniejsze. Zastosowanie znajdą dane obowiązujące na koniec czerwca, które są już dostępne. Zatem w oparciu o tę informację można oszacować nowe „progi wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji w zależności od lokalizacji.

W przypadku określenia progu wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji ważny jest stosunek stopy bezrobocia w powiecie, w którym jest zlokalizowana inwestycja, do przeciętnej stopy bezrobocia w skali kraju. Oznacza to, że mimo utrzymania stopy bezrobocia na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, ze względu na zmianę stopy krajowej, próg wejścia do PSI może się zmienić. Poniższa tabela przedstawia minimalne progi wydatków kwalifikowanych w zależności od poziomu bezrobocia w danej lokalizacji:

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Na jakie lokalizacje należy zwrócić uwagę?

Poniższa tabela przedstawia lokalizacje, w których łatwiej będzie o wejście do Polskiej Strefy Inwestycji oraz takie, gdzie to wejście będzie dużo trudniejsze. Zmiana wysokości minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych wynosić będzie od 5, nawet do 20 mln PLN w odniesieniu do obecnych progów.

* z wyjątkiem miast Dębica, Dzierżoniów, Jędrzejów, Lubań, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Kamienna Góra, Kędzierzyn; Koźle, Końskie, Krasnystaw, Namysłów, Pleszew, Szczecinek, Żary, Żagań oraz gmin z nimi graniczących, które stanowią lokalizacje preferowane, dla których próg został obniżony i pozostaje na poziomie 10 mln PLN.

W jakim czasie można uzyskać decyzję o wsparciu?

Dla powiatów, w których próg zostanie zmniejszony wraz z ogłoszeniem przeciętnego poziomu bezrobocia, rekomendujemy wstrzymanie się z rozpoczęciem inwestycji. Natomiast dla przedsiębiorców inwestujących na obszarach, dla których kryterium ilościowe ulegnie podwyższeniu, szybkie złożenie wniosku o decyzję o wsparciu może być jedyną szansą na skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku. Z naszego doświadczenia wynika, że przeciętny okres przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o wsparciu wynosi do 1 miesiąca, zaś czas potrzebny na rozpatrzenie dobrze przygotowanego wniosku – 2 do 3 tygodni.

Zaktualizowana pod koniec września przeciętna stopa bezrobocia w Polsce spowoduje, że dla niektórych lokalizacji ulegną zmianie kryteria ilościowe uzyskania decyzji o wsparciu. To będzie pierwsza taka zmiana warunków skorzystania ze zwolnienia podatkowego od początku istnienia Polskiej Strefy Inwestycji (od 30 czerwca 2018 r.).

Ze względu na czas niezbędny do dobrego przygotowania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, warto szybko dokonać oceny, czy dla planowanej inwestycji kryteria nie ulegną zaostrzeniu, by móc zareagować.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane