fbpx

Treść artykułu

Optymalizacja prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zmianę jej formy prawnej wymaga kompleksowego wsparcia. Doradzamy zarówno na etapie wyboru optymalnej formy prowadzenia biznesu, jak również realizujemy proces zmiany zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym z etapów.

Jaka forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest najlepsza?

Zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców, specyfika prowadzonego biznesu oraz konkretne okoliczności powodują, że nie sposób udzielić na to pytanie jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi.

Z naszych doświadczeń wynika, że podejmując decyzję w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej uwzględnić należy następujące elementy:

 • Zakres i skala ryzyk związanych z prowadzonym biznesem
 • Zasadność dywersyfikacji prowadzonej działalności oraz posiadanych aktywów
 • Poziom i sposób zagospodarowania generowanych zysków
 • Obecny i docelowy model zarządzania
 • Zapotrzebowanie na kapitał w kolejnych latach
 • Prawdopodobieństwo sprzedaży całości lub części biznesu
 • Plany dotyczące sukcesji biznesu/AQ

Który model jest najczęściej wybierany przez przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na spółkę komandytową. Pozwala ona bowiem na zachowanie bezpieczeństwa majątków prywatnych przedsiębiorców przy zapewnieniu efektywności podatkowej prowadzonego biznesu.

Niejednokrotnie jednak przedsiębiorcy postanawiają prowadzić biznes w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma to miejsce przede wszystkim wówczas, gdy priorytetem jest reinwestowanie zysków, sprzedaż biznesu, czy też pozyskanie kapitału przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów.

W jaki sposób zmienić formę prawną działalności?

Wybór optymalnej formy prawnej działalności oznacza wyznaczenie celu, który zwykle można osiągnąć realizując kilka mniej lub bardziej skomplikowanych scenariuszy działań.

W przypadku zmiany formy prawnej działalności, najprostszym rozwiązaniem jest zwykle przekształcenie, o którym mowa w przepisach prawa handlowego. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji jest to rozwiązanie najlepsze. W szczególności z uwagi na skutki podatkowe przekształcenia, które w niektórych okolicznościach mogą być niekorzystne, wręcz dyskwalifikujące racjonalność przeprowadzenia owego procesu.

Najprostszy scenariusz działań nie zawsze jest zatem wariantem optymalnym. Niekiedy warto rozważyć realizację dodatkowych transakcji, które co prawda mogą skomplikować jaki i wydłużyć cały proces, przynosząc przy tym jednak wymierne korzyści w postaci niższych obciążeń podatkowych na etapie wdrożenia, wykreowanej na kolejne lata tarczy podatkowej, czy też umożliwiając ograniczenie zakresu ryzyk prawno-podatkowych związanych z prowadzonym biznesem.

Podejmując decyzję o wyborze optymalnej ścieżki działań niezmiernie istotne jest zatem uwzględnienie między innymi następujących kryteriów i przypisanie do nich odpowiednich wag:

 • Docelowa forma prawna
 • Relacje z kontrahentami
 • Otoczenie prawne (zakres posiadanych koncesji, licencji, uzyskanych dotacji)
 • Oczekiwany termin zmiany formy prawnej
 • Zakres potencjalnych wyłączeń z przedmiotu transakcji

Kompleksowe wsparcie w zmianie formy prawnej działalności

Interdyscyplinarny zespół ekspertów Grant Thornton z bogatym doświadczeniem w realizacji procesów związanych ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności zapewnia szeroki zakres wsparcia w przygotowaniu jak i wdrożeniu optymalnych dla przedsiębiorcy rozwiązań. Zespół prawników kancelarii prawnej Grant Thornton, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz finansistów tworzony adekwatnie do wyzwań związanych z danym procesem zapewnia między innymi:

 • Diagnozę stanu bieżącego i opracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań mających służyć osiągnięciu przyjętych celów,
 • Rekomendacje co do sposobu zmiany formy prawnej
 • Identyfikację wszelkich konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych podejmowanych działań
 • Opracowanie szczegółowego harmonogramu wszystkich czynności związanych z realizacją procesu
 • Przygotowanie dokumentów związanych ze zmianą formy prawnej
 • Wsparcie bądź przejęcie ciężaru kontaktów z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi i kontrahentami, w związku z realizowanymi procesami
 • Koordynację i nadzór nad wszystkimi obszarami realizowanych działań

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Coraz więcej przedsiębiorców, myśląc o trwałości swojego biznesu, kwestiach sukcesyjnych czy też bezpieczeństwie majątku prywatnego rozważa zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Konieczność zmiany formy prawnej prowadzonego biznesu nie zawsze jednak jest wyborem przedsiębiorcy. Bez względu na to czy przedsiębiorca decyduje się na zmianę formy prawnej z własnej woli czy też zmuszają go do tego nowe okoliczności biznesowe czy też zmiany w przepisach obowiązującego prawa, cel jaki im przyświeca jest jednakowy – przeprowadzenie owych procesów w sposób bezpieczny, sprawny, w możliwie najmniejszym stopniu wpływający na bieżącą działalność przy minimalnych obciążeniach podatkowych. Dlatego też zmiana formy prawnej powinna być szczegółowo zaplanowana, struktura planowanych działań dopasowana do prowadzonej działalności operacyjnej, a cały proces powinien być zrealizowany w sposób możliwie płynny i bezpieczny.

Ważne

Corocznie realizujemy kilkadziesiąt procesów zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Zespół specjalistów z różnych dziedzin oraz budowana przez lata wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prezentowanie optymalnych rozwiązań, rzetelną ich ocenę oraz sprawne i kompleksowe wdrożenie. 

W procesach zmiany formy prawnej wspieramy zarówno prywatnych przedsiębiorców, którzy w związku z osiągniętą  skalą prowadzonego biznesu i chęcią zabezpieczenia prywatnych majątków decydują się na owe zmiany,  jak  i  grupy kapitałowe, dla których owe zmiany często wymuszane są przez prawo czy też otoczenie biznesowe.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Podatkowe skutki Brexitu

Od 1 lutego Wielka Brytania formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej, choć pozostaje związane unijnym prawem w ramach tzw. okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 r.  Dotychczasowe negocjacje prowadzone między Wielką Brytanią…

Najczęściej czytane