E-zwolnienia od stycznia 2016 roku11.08.2015

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie nowe regulacje Ustawy Zasiłkowej dotyczące formy dokumentowania niezdolności do pracy lub konieczności sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny. 

Aby usprawnić system obiegu zwolnień lekarskich, dotychczas wystawianych na drukach ZUS ZLA, wprowadzono tzw. e-zwolnienia, czyli dokumenty wystawiane w formie elektronicznej. Będą one uwierzytelniane przez certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Obowiązkowy profil informacyjny płatnika składek

W związku z przejściem na system e-zwolnień znowelizowana ustawa zasiłkowa nałożyła na większość płatników składek obowiązek założenia profilu informacyjnego płatnika. Płatnicy składek powinni to zrobić do końca 2015 roku. ZUS udostępni w tym celu bezpłatny system teleinformatyczny. Z obowiązku tego będą zwolnieni jedynie ci płatnicy, którzy nie są zobowiązani do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej (czyli rozliczający składki za nie więcej iż 5 ubezpieczonych lub upoważnieni przez ZUS do składania dokumentów papierowych). Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni założyć takiego profilu i posługiwać się systemem e-zwolnień.

Płatnicy, którzy nie założą profilu muszą na piśmie poinformować swoich ubezpieczonych o tym, że powinni przedstawiać zwolnienia w formie papierowej (w formie wydruku z systemu teleinformatycznego opatrzonego podpisem i pieczątką lekarza). W razie założenia profilu ponowna informacja, o zmianie zasad przedkładania zwolnień, powinna zostać skierowana do ubezpieczonych w ciągu 7 dni od założenia profilu.

Wystawione zwolnienie lekarskie będzie wpływało automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a w kolejnym dniu bezpośrednio  na skrzynkę płatnika.

 

Outsourcing kadr i płac

Zapoznaj się z usługą

 

W okresie przejściowym dozwolone papierowe zwolnienia lekarskie 

Wprawdzie regulacje te wejdą w życie już od stycznia 2016, to jednak przewidziano termin przejściowy, w którym zwolnienia papierowe nadal będą honorowane. Będzie tak maksymalnie do końca 2017 roku. W praktyce w 2016 i 2017 roku funkcjonować będą trzy formy zwolnień: e-zwolnienie (dokument elektroniczny), wydruk zwolnienia elektronicznego, pisemne zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu z systemu (jeśli np. podczas wizyty domowej lekarz nie ma dostępu do internetu i systemu ZUS).  W przypadku tego ostatniego będzie musiało być podpisane i opieczętowane przez wystawiającego je lekarza. Lekarz będzie zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych przekazać dane i informacje zawarte na zwolnieniu na elektroniczną skrzynkę podawczą w ZUS. Przestaną funkcjonować dotychczasowe druki ZUS ZLA.

Papierowe zwolnienia lekarskie mają zniknąć definitywnie od 1 stycznia 2018 roku.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Dobry szef, czyli elastyczny

Czytaj więcej →

Kiedy i na jakich zasadach(...)

Czytaj więcej →

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać(...)

Czytaj więcej →

Jak skutecznie motywować pracownika?

Czytaj więcej →

Jak zatrudnić praktykanta, absolwenta wyższej(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami