ZUS nie może podważać ubezpieczenia za granicą02.12.2015

Sąd Najwyższy uchylił wyroki Sądów poprzedniej instancji oraz decyzję organów ZUS w sprawie unieważnienia przez ZUS umowy o pracę zawartej przez obywatelkę Polski (prowadzącą działalność gospodarczą) z firmą ze Słowacji.

W świetle przepisów UE, Polka została rutynowo objęta ubezpieczeniami na Słowacji i tym samym zwolniona z opłacania składek ZUS w Polsce. Inspektorzy ZUS zażądali oprócz słowackiej umowy o pracę, dowodów na rzeczywiste wykonywanie pracy, w postaci biletów za przejazdy na Słowację oraz rachunków za noclegi. Ponieważ dowody takie nie zostały przedłożone, ZUS stwierdził nieważność umowy ze słowackim pracodawcą, gdyż jej zawarcie w interpretacji ZUS służyło obejściu prawa. W sentencji wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, iż ZUS nie miał prawa unieważniać umowy zawartej poza granicami Polski, gdyż takie rozstrzygnięcia nie leżą w jego kompetencjach. Sędziowie wskazali, że inspektorzy ZUS mogli, co najwyżej, zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie sprawy do odpowiednich słowackich organów.

Outsourcing kadr i płac

Zapoznaj się z usługą

 

Wyrok Sądu Najwyższego nie daje całkowitej gwarancji uniezależnienia się od decyzji inspektorów ZUS. Sędziowie podkreślili, że ZUS nie może stwierdzać nieważności zagranicznych umów, lecz w razie wątpliwości jest władny występować z wnioskami o zbadanie takiej umowy przez odpowiednie urzędy innego państwa – członka UE.

 

Cały wyrok publikujemy poniżej.

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting

Artykuły powiązane:

6 studiów przypadku – Urlop(...)

Czytaj więcej →

Kiedy pracownik obroni się przed(...)

Czytaj więcej →

Dobry szef, czyli elastyczny

Czytaj więcej →

Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać(...)

Czytaj więcej →

Możliwości zatrudnienia czyli 6 sposobów(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami