Zalecane jest stosowanie trzystopniowego, wystandaryzowanego podejścia do dokumentacji cen transferowych, obejmującego opracowanie dokumentacji grupowej (MF), dokumentacji lokalnej (LF) oraz sprawozdania z podziałem na kraje (CbCR). Łącznie, mają one dostarczać organom podatkowym informacji niezbędnych w celu dokonania oceny ryzyka cen transferowych.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule

>>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku

>>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki

Obowiązek składania CbCR będzie spoczywał na wszystkich globalnych przedsiębiorstwach wielonarodowych (MNE), których roczny dochód skonsolidowany grupy jest większy bądź równy 750 mln EUR w ostatnim roku podatkowym, począwszy od okresów rozliczeniowych zaczynających się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej:

Zasady obowiązkowego ujawniania informacji

(.pdf, Rozmiar: 187,96 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dokumentacja cen transferowych oraz raportowanie według krajów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.