Na Śląsku przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie projektów B+R. Najbliższy nabór wniosków będzie pod koniec sierpnia.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy w województwie śląskim?

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie w ramach Priorytetu 1, który przewiduje dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, cyfryzacji i automatyzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, czy też wdrożenia innowacji.

Działanie 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

  • Typ wnioskodawców
    • Duże przedsiębiorstwa,
    • MŚP,
    • Konsorcja przemysłowo -naukowe lub przemysłowe.
  • Typy projektów

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalo-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R.  Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

  • Termin naboru wniosków

29.08.2023-31.10.2023

  • Alokacja

W ramach tego konkursu, na dofinansowanie przedsiębiorców przewidziano aż 376 025 000 zł.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Podsumowując, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na projekty B+R. Warunkiem będzie tu minimalna wartość dofinansowania wynosząca 2 mln. zł.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Czytaj więcej o dotacjach dla firm:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje z UE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.