Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty spełniające określone kryteria mają ostatni tydzień na złożenie powiadomienia dotyczącego obowiązku przekazywania informacji w grupie. Zbliżający się termin (31 października 2017 roku) dotyczy przekazania informacji za rok 2016. Kolejny termin – 31 grudnia 2017 roku będzie dotyczył danych za rok 2017. Warto sprawdzić, kto musi przekazać wymagane powiadomienie oraz co ono powinno zawierać.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowy obowiązek obejmuje jednostki, które:

  • wchodzą w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  • posiadają siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, np. oddział.

Warto zatem podkreślić, że obowiązek informacyjny nie dotyczy jedynie podmiotów, które są zobowiązane do raportowania country-by-country (CBCR), ale również innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej raportującej w tej formie. Dla przypomnienia, grupami kapitałowymi zobowiązanymi do składania CBCR są grupy, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln euro.

 

Co powinno zawierać powiadomienie CBC-P?

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; (Dz. U. poz. 648), podatnik składający powiadomienie powinien w nim wskazać:

  1. czy jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów,
  2. jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany formularz Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów – CBC-P. Uzupełnione powiadomienie można złożyć za pomocą portalu e-Deklaracje.  Dodatkowo Minister Finansów poinformował, że istnieje możliwość przesłania powiadomienia w wersji papierowej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Na podmiot, który nie wywiąże się ze swojego obowiązku, Szef KAS może nałożyć na niego karę wynoszącą nawet 1 mln zł.

Powiadomienia składane do 31 października powinny uwzględniać dane dotyczące 2016 roku, z kolei powiadomienia składane do 31 grudnia – dane dotyczące 2017 roku.

Warto już dzisiaj przygotować wymagane informacje – zwłaszcza, że termin 31 października zbliża się wielkimi krokami. Problematyczna może okazać się kwestia pozyskania właściwych danych jednostki raportującej, szczególnie, jeżeli będzie nią podmiot zagraniczny.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Już tylko kilka dni zostało na złożenie CBC-P

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.