Los split paymentu został przesądzony. Sejm zdecydował, że mechanizm podzielonej płatności będzie wprowadzony w najbliższe Prima Aprilis. Dla jednych jest to dobra informacja. Cieszą się przede wszystkim przedsiębiorcy działający w tzw. branżach wrażliwych (np. branża elektroniczna), których produkty wykorzystywane były przez przestępców w tzw. karuzelach VAT. Inni obawiają się pogorszenia płynności. Szczególnie kumulowania VAT na wyodrębnionych rachunkach, szczególnie wtedy, gdy otrzymają płatność w ramach split payment, a nie będą chcieli w taki sposób zapłacić swoim kontrahentom.

W naturalny sposób będzie to wymuszać stosowanie podzielonej płatności. Ten kto otrzyma zapłatę splitem, będzie musiał również w taki sposób zapłacić swoim dostawcom. Będziemy obserwować efekt domina, który prawdopodobnie zostanie zapoczątkowany przez spółki państwowe. Split payment będzie się zatem szybko rozpowszechniał. Tym bardziej, że dla nabywcy będzie to rozwiązanie korzystne (brak sankcji VAT, podwyższonych odsetek, szybsze zwroty VAT), a to on a nie obawiający się pogorszenia płynności sprzedawca będzie decydował o płatności podzielonej.

 

Kto może mieć kłopot ze split payment?

Warto wskazać jednak, że niektórzy przedsiębiorcy będą mieli szczególne problemy z płynnością. Chodzi o tych, którzy otrzymają płatność splitem a nie będą mogli płacić w ten sposób swoim dostawcom. Przykładowo splitu nie będą mogły zastosować mikrofirmy płacą ce zwyczajowo kartą. Problem mogą mieć też firmy dokonujące płatności zbiorczych, w których nie będzie można wyodrębnić płatności za poszczególne faktury. Będzie to dotyczyło przede wszystkim pośredników finansowych takich jak payu, epłatności itp., którzy dodatkowo będą ponosić odpowiedzialność solidarną za płatności które otrzymali. Będą oni musieli zmienić swoje zasady rozliczeń aby uniknąć tych ryzyk. Dodatkowo nowe regulacje mogą uderzyć w branżę spożywczą, tych którzy płacą VAT rolnikom ryczałtowym. Również w tym wypadku VAT będzie się kumulował.

Co zatem mogą zrobić sprzedawcy obawiający się pogorszenia płynności? Przede wszystkim mogą zawrzeć postanowienia w umowach wyłączające split payment. Złamanie takich postanowień może być obwarowana zastosowaniem kary  umownej lub odebraniem rabatu. Minister Gruza na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych wprost wskazywał na zgodność takich rozwiązań z zasadą swobody umów. Zobaczymy jednak jaka będzie praktyka sądów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Los split payment przesądzony

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.