fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, księgowe i kadrowe. Tym razem tematem naszego cyklu jest mobbing i dyskryminacja w firmie.

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP z 16 maja 2019 roku w zakresie mobbingu oraz dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, obowiązująca od 7 września 2019 r., jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wzmacnia bowiem ochronę pracowników przed niepożądanymi zachowaniami w pracy, zarówno ze strony ich przełożonych, jak i współpracowników.

W dalszej części publikacji wyjaśniamy między innymi:

  • jaki był stan prawny w zakresie mobbingu i dyskryminacji do 6 września 2019 roku,
  • co się zmieniło od 7 września 2019 roku odnośnie przepisów dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
  • co w praktyce oznacza zmiana przepisów odnośnie mobbingu i dyskryminacji,
  • jakie są aktualnie obowiązujące uprawnienia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji,
  • jak chronić pracowników przed mobbingiem i dyskryminacją,
  • jak uniknąć roszczeń ze strony pracowników, związanych z mobbingiem czy dyskryminacją.
Zobacz prezentację

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane